11.7 klo 15.15-16.30 Tulevaisuus on vanhusten -Miten onnistua vanhustyön haasteissa? (Promenadisali)

11.7 klo 15.15-16.30 Tulevaisuus on vanhusten -Miten onnistua vanhustyön haasteissa? (Promenadisali)

Tilaisuuden avasi musiikillaan iki-ihastuttava räp-mummo Eila, juuri 80 vuotta täyttänyt positiivinen helsinkiläisnainen.

Odotetusti vastakkainasettelu yksityisen ja julkisen palvelun välillä oli ja on väistämätöntä. Esperi Care Oy:n tj Aarnio-Isohannin mielestä välttämättä ei tehostetussa palveluasumisessa tarvita niin paljon koulutettua hoitohenkilökuntaa ja toi esiin hoiva-avustajat. Tehyläisenä sairaanhoitajana olen sitä mieltä, ettei meillä tarvita ko. työntekijöitä. Superin Paavola toi selvästi esiin sen tosiasian, että hoitoa tarvitsevat vanhukset ovat entistä huonokuntoisempia ja monisairaita ja hoitajamitoitus  Suomessa on liian alhainen.

Ministeri Rehula kertoi tllanteen kunnissa olevan erilainen- esimerkkinä hän mainitsi kuntayhtymän  nimeltä Saarikka, ilmeisesti lähellä Saarijärven kaupunkia, missä vanhuksilta ja omaisilta kysytään "mitä Sinä tarvitset". Hän toi myös esiin sen tosiasian, että ihmisten vaatimustaso mm.yleisen koulutustason myötä nousee myös vanhustyössä. Tulevaisuudessa SOTE-uudistuksen jälkeenkään osassa maata ei ole valinnanvapautta, koska palveluita ei kerta kaikkiaan löydy jokaisesta Suomen kolkasta.

Aarnio-Isohanni korosti hyvän johtajuuden tärkeyttä ja sen yhteyttä hyvään laatuun. Hänen yrityksessään mm. sairauspoissaoloprosentti on noin 4, kun se julkisella puolella on yli 10. Hyvä henkilöstötyytyväisyys säteilee laadukkaana hoitona asiakkaille.

Julkisuudessa Valvira on ollut huolissaan lähihoitajakoulutukseen pääsyn "helppoudesta" ja myös Paavola oli ehdottomasti sitä mieltä, että alalle soveltumattomat on saatava pois hoitajajoukosta. Valitettavasti kustannussäästöjen vuoksi soveltuvuustestauksista on usein luovuttu. Itse kommentoin tätä ja pidän sitä outona, koska minut testattiin pyrkiessäni silloiseen Helsingin sairaanhoito-opistoon ja myös hakiessani Poriin erikoistumaan psykiatriseen sairaanhoitoon. Ymmärrän, että lähihoitajia koulutetaan ns.työllisyyskoulutuksena, mutta kaikki eivät valitettavasti sovellu vaativalle alalle.

Vanhustenhoidossa töitä riittää, mutta Paavola oikeutetusti toi esiin, että palkkatasoa ei missään nimessä saa alentaa. Lähihoitajan pienellä eläkkeellä työvuosien jälkeen ei paljon "kuluteta". Mutta asiaa olisi riittänyt, hattua nostan Silja Paavolalle! Ja iso kiitos Eilamummolle osuvista sanoituksista- Sinunlaisiasi tarvitaan!

Keskustelu oli tärkeä ja se jatkukoon...Itselleni jäi surullinen olo. Minkälaista hoitoa vanhus saa, mihin hänellä on varaa ja ovatko omaiset turvana ja "asianajajina"?