Uudenlaista oppimista

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla. Vastuullinen työpaikkakouluttaja huolehtii opiskelijan koulutuksesta työtehtävään, hänen ohjauksesta ja valvonnasta. Tätä koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, joista vastaa pääosin ammatilliset oppilaitokset. Oppisopimuskoulutus kestää 1-3 vuotta riippuen aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Uutena systeeminä on tullut nk. ennakkojakso. Tämä on osa ammatillisen peruskoulutuksen valmentavaa koulutusta. Tällä jaksolla työntekijä voi tutustua alaan samoin kuin voi joustavasti siirtyä oppisopimukseen.

Oppisopimuskoulutus on hyvä ja tervetullut koulutusmuoto. Toivotaan, että sen käyttö lisääntyy Suomessa. Haasteena on kuitenkin löytää sopivia yrityksiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan tähän koulutukseen. Näin on etenkin pienissä yrityksissä, joissa resurssit ovat varsin rajatut. Samoin nähdään haasteeksi työelämään tulevien ja varsinkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten saaminen mukaan.

Keskustelussa esitettiin yksi vaihtoehto tulevaisuudessa otettavaksi käytäntöön: kaikki ammattiopiskelijat voisivat suorittaa kolmannen opiskeluvuoden oppisopimuksen mukaisesti työssä. Näin säästettäisiin valtion varoja ja nuoret saataisiin heti kiinni työelämään. Paljon jää kuitenkin kysymyksiä käytännön toteuttamisesta. Vähin näistä ei suinkaan ole uudenlaisen asenteen saaminen kullekin taholle.

Työntekijä saa kallisarvoista pääomaa oppisopimuskoulutuksella, koska hänet henkilökohtaisesti perehdytetään työtehtävään koulutuksen ohella. Tietenkin myös työnantajalle hyvä työntekijä on "hintansa väärtti".

Tänäpäivänä huippuosaamista tarvitaan yhä enemmän ja enemmän ja kaikki pitää toteutua vieläkin ahtaammilla resursseilla. Miksipä ei siis otettaisi mallia vanhoista ajoista päivittäen kisällin tutkinto nykyaikaan. Aikoinaan oppipoika kun sai kisällin arvon vasta kisällinnäytteen suoritettuaan, todistaen täten ammattitaitonsa.

Tehtävää ja työtä siis riittää koulutuksen, taikka paremminkin kouluttautumisen saralla.