Naiset kehiin

Naisia on verrattu tippaleipiin,

kun taas miehet ovat putkiaivoja.

Tää kaikki on vaan leikillisyyttä.

Ei ole todistettua näyttöä tästä.

Erot perustuvat aivojen käyttöön,

koulutukseen, tapoihin, tottumuksiin.

 

Naisten kyvyt, tiedot ja taidot

eivät pääse nyt täysin käyttöön.

Tämä siksi, että vaatimustaso

on miehisten kykyjen mukaan.

Valitettavasti naisia piilosyrjitään

ja hukataan heidän osaamistaan.

 

Työ jatkossa ei ole yhtä ja samaa

eikä ole pysyvää työnantajaa.

Työtä tehdään monissa paikoissa,

eri tehtävissä sekä myös osissa.

Työtä pitää siis todellakin haalia,

ja saatuja tehtäviä huolella hoitaa.

 

Naisten asema työelämässä

on toki parantunut vuosien myötä.

Yksi ongelma muiden joukossa

on perhevapaiden kustannukset.

Naisten työnantajat yhä joutuvat

kantamaan suurimman osan tästä.

 

Kaikki osaaminen nyt käyttöön.

Suomi todellakin näinä aikoina

tarvii koulutettuja, innostuneita

työhön halukkaita ammattilaisia.

Tästä on hyvä tätä matkaa jatkaa

vaikkapa vain vaaksa kerrallaan.