Matti Nykäsen etukeno kohti tulevaa

Valmiin maailman köröttely

pitää ehdottomasti loppua.

Onkohan tähän jo hoppu,

kun tässä vaan kaikki muuttuu.

Normaalit työpaikat häviää,

yrittäjyys osaltaan lisääntyy.

Kaikki työ monialaistuu.

 

Tässä on paljon haastetta.

Siksipä työntekijöitä halutaan

vastuuta osittamaan, jakamaan.

Kaikkien työpanosta tarvitaan.

Työtä pitäisi tehdä omasta halusta,

ei vain pelkästään rahasta.

 

Palkkaa tulisi maksaa tehdystä työstä,

ei enää työssä olemisen ajasta.

Joustavuutta työn tekemiseen,

tulospalkkaus tulee lisääntymään.

Monenlaisia kokeiluja käyttöön.

Kaikkien osaamista tarvitaan.

 

Tulevaisuudentutkija ennustaa,

että 30-vuoden kulta-aika sarastaa.

Mikäli vaan pystytään ja osataan 

parantaa, jatkaa sekä tehostaa

saatuja ja tehtyjä työn tuloksia.

Suomen tulee olla Matti Nykäsen lailla

etukenossa kohti tulevaa.