Kaupunki palasina

Jo Aristoteles totesi:
ihmiset tulevat kaupunkiin
hakemaan itselleen elantoa.
Jäävät sinne sitten asumaan
ja elämään hyvän elämän.

Voi tosiaan ihmetellä,
mitenkä tällä kuuluisalla
antiikin ajan tiedemiehellä
saattoikaan olla näkemystä
jopa nykyhetkeen sopivana.

Kaupungistuminen jatkuu.
Ympäristötietoisuus kasvaa.
Vihreä talous lisää voimiaan.
Digitalisointi ja robotiikka
jatkossa vaan lisääntyy.

Tulevaisuuden ennustaminen
on yhä, yhä vaikeampaa
tässä epävarmassa ajassa.
Mutta päätökset ja ratkaisut
pitää tehdä tässä ja nyt.