Siirrytäänkö kuuden tunnin työpäivään?

Ammattiliitto Pron järjestämä keskustelu digitalisaation ja teknologian kehittymisen myötä tapahtuvasta kuuden tunnin työpäivään siirtymisestä oli ennalta todella mielenkiintoinen. Itse paneelia seuratessa tuli kuitenkin olo, että ovatko kaikki viisi keskustelijaa todella keskustelemassa samasta aiheesta. Rakentavimmat pointit kuultiin Pron puheenjohtaja Jorma Malisen sekä kansanedustajina toimivien Jyrki Kasvin ja Sanna Marinin suusta. EK:n johtajana toimivan Ilkka Oksalan sekä Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatisen puheenvuorot olivat ladattu väkevällä Eteläranta-painotuksella, joten ihan heti ei yhteisymmärrystä kuuden tunnin työpäivään siirtymisestä tulla näkemään.

Jorma Malinen nosti esiin mielenkiintoisen ajatuksen kehittyvän teknologian hyödyntämisestä: teknologian kehittymisen pitäisi johtaa siihen, että työpaikalla ollaan tulevaisuudessa mahdollisimman vähän aikaa.

Tämä ei ole kaikilla aloilla ihan näin yksiselitteistä, mutta kyllähän esimerkiksi hoivarobotit tulevat jossain vaiheessa korvaamaan ihmistyövoimaa hoitoalalla, jota perinteisesti käytetään esimerkkinä alasta, missä ihmisen pitää olla läsnä koko työvuoronsa ajan.

Keskustelussa pyörittiin paljon myös tuottavuuden ympärillä. Sanna Marin tiivisti tuottavuuskeskustelun osuvasti:

”Oleellista on se, mitä henkilö saa aikaiseksi kuuden tai kahdeksan tunnin työvuorossaan. Yrityksen tuottavuus kasvaa myös panostamalla työhyvinvointiin, jolloin sairaspoissaolot vähenevät ja ihminen työskentelee motivoituneena. Yrityksen johto, joka on kiinnostunut yrityksen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista, saa aikaan myös tuloksia tuottavuudessa.”

Jyrki Kasvi toi esiin ajatuksen siitä, mihin kehittyvää teknologiaa hyödynnetään:

”Tietotekniikan avulla voidaan automatisoida vanhoja toimintatapoja tai kehittää uusia toimintatapoja digitalisaatiota hyödyntäen, kumman luulette kasvattavan tuottavuutta enemmän?”

Keskustelun hyvä tiivistys on se, että työajan pituuden lisääminen ei monella alalla lisää tuottavuutta, vaan levännyt ja hyvinvoiva työntekijä tuottaa parhaan tuloksen.

Juontaja Tuuli Kaskinen, panelistit Jorma Malinen, Jyrki Kasvi, Ilkka Oksala, Sanna Marin sekä Timo Jaatinen