Verotusta ja musiikkia..

Verotus ei ole musiikkia korville mutta sen pienetkin muutokset vaikuttavat kansantalouteen ja mm. verotuksen kannustavuus työhön ja yrittävyyteen on tärkeä elementti mutta riskejä ei uskalleta valtiovallan puolelta ottaa. Vanhat velat ovat maksettava ja palvelutaso olisi säilytettävä. Ollaanko tutkittu ja voidaanko ylipäätään saada varmaa tietoa velkaelvytyksen toimivuudesta, entä mikä on kokonaissaldo kun velat on maksettu? on varmasti niin että jollain tapaa investoinnit ovat saatava kasvuun ja tässä yritysverotus poisto-oikeuksineen on merkittävässä osassa.

Verotuksen pienikin muutos saattaa vaikuttaa olennaisesti yrittäjän tai henkilön tilanteeseen ja toiselle taas olevan aivan yhdentekevä. Kokonaisuus on tietysti tärkeintä. Lypsävää lehmää ei ole syytä tappaa. Mielestäni on selvää että mitään uusia veromuotoja ja veroluonteisia maksuja ei pitäisi lisätä. Esimerkiksi liikenteeseen kohdistuu tällaisia paineita. Pikemminkin vanhoja karsia, se on eräs tärkeä mahdollisuus keventää hallintoa ja byrokratiaa. Voi sanoa että yksinomaan poliittisista syistä tuloverotusta ei hilata sen tilanteen vaatimalle tasalle vaan haudotaan toinen toistaan epämiellyttävämpiä suunnitelmia. Ruuhka-, tie-, taajamamaksut ovat tällaisia. Käytännössä nopeusvalvontakameroiden avulla saadut tulot ovat jo muodostuneet verotukseksi. Mukaan halutaan liittää vielä keskinopeusvalvontakin. Toivottavasti nämä myös vilpillisesti ja tietämättömyyttäänkin laaditut suunnitelmat voidaan estää eikä tämä yhteiskunnan sairaus saa pysyvää pesäpaikkaa liikenteemme kyttäämiseen ja rahastamiseen. Tavallisen palkansaajan ja kuntalaisen kannalta sähkönsiirtomaksu, varsinkin käyttöön perustuvana on niin korkea että sitä voidaan pitää verotuksen jatkeena, näistä suuri osa valuukin entiselle valtionyhtiölle. Ympäristöseikoilla vilpillisesti perustelu vain verotulojen tuojana on häpeällistä toimintaa. Toisinaan vaikuttaa siltä että veroasiat ovat ainoa seikka jolla kansanedustaja voi osoittaa "parempaa pätevyyttään" erottuen julkkiksista oikeana poliitikkona. Samoin kuin valtionvarainministerin on jotenkin eri tavoin painavampi kuin muut.

Toinen käsi antaa ja toinen ottaa on verovelvollisen köyhän tilanne, siitä ei toimeentulo muuksi pienellä viilauksilla muutu. Mielestäni ruuan ja palvelujen verotusta pitäisi edelleen keventää, sekä pienituloisten verotuksen keventäminen lienee keino, byrokratian ja tuottamattoman tulonsiirtopyörityksen vähentämiseen. Tämä sisältäisi myös tärkeän kannustavan elementin.

Veroratkaisujen merkityksestä kansantalouteen käsittelevä tilaisuus oli, kuten viime vuonnakin, Satakunnan yrittäjien toimesta hyvin järjestetty ja juonnettu. Musiikista vastasi raikkaalla tavalla, hyvin saundein Melody Stash. Yrittäjien ja yrittäjyyden näkökulmasta verotusta käsiteltiin yleisö mukaan ottaen mm yleisöäänestyksin. Yrittäjyyttä ja yrityksiä ei meillä taatusti ole liikaa. Mielipidetutkimusten tuloksiin ja kansan toiveisiin kiinteistö-, perintö- ja poltoaineverojen korotuksista luopumisista on helppo yhtyä. Kokonaisverotuksemme on armottoman korkea.