Suomi rakentaa puolustusta hyvässä hengessä

Purjelavalta teatteriin oli siirretty puolustusministeriön tilaisuus jossa keskusteltiin Suomeen kohdistuvista uhkista ja kyvystämme vastata niihin. Helsingin Sanomien Päivi Anttikoski johti keskustelua ammattimaiseen tyyliin yleisölle joka olikin täyttänyt tilat vain muutamaa paikkaa vajaaksi. Hallitus on sitoutunut asteittain nostamaan puolustusmäärärahoja leikkauksia edeltävän tason suuntaan ja isommat hankinnat ovat tulossa lähitulevaisuudessa. Venäjän uhka on mielletty kasvaneeksi, sillä varsinkin kyky on parantanut vaikkakaan tahdon kasvamista nimenomaan Suomen suuntaan ei ole havaittu. Venäjän sotilasdoktriinin muutoksia on analysoinut paikalla ollut Katri Pyydönniemi. Lännestä on luotu viholliskuvaa ja siinä Venäjä nähdään arvomaailmaltaan erilaisena, jo aiemmin siitä on poistettu maininta pyrkimyksestä kehittyä demokraattisen oikeusvaltion suuntaan. Voi hyvin sanoa ettei doktriini ole ristiriidassa maan havaitun kehityksen kanssa jossa Neuvostoliiton aikaista internationalismia on pyritty johtamaan nationalistiseen suuntaan. Pekka Haaviston mukaan maassa esiintyy myös paljon rasismia ulkomaalaisia kohtaan.
Puolustusministeri Jussi Niinistö hallitsee alansa ja antoi vakuuttavan kuvan asiantuntemuksestaan. Puolustusvoimien komentaja Jarmo Lindbergin kanssa he muodostavat tehokkaan parivaljakon maamme puolustusasioiden johdossa, mikä on meille suomalaisille harvinainen etu, jossa armeija tekee mitä poliitikot ja kansa haluaa, eikä sitä kuin ei myöskään poliisiakaan tarvitse pelätä. Perinteisesti maamme puolustahto on ollut korkea ja kun se ja kyky puolustaa pidetään hyvänä niin maahamme kohdistuvat sotilaalliset uhkat ovat pieniä. Totta kai osana isompaa konfliktia ei koskaan tiedä mitä voi tapahtua. Tärkeää kriisitilanteissa ja jo niiden lähestyessäkin, on eduskunnan ja hallituksen nopea päätöksentekokyky. Nyt kuitenkin historiallisessa perspektiivissä elämme rauhallisia aikoja ja järkevillä ennakoivilla päätöksillä varmistamme että ne jatkuvat vielä pitkään. Keskustelussa mm STT:n toimittaja Minna Holopainen sai kuulla kenraali Lindbergiltä medialle toiveen ettei kaikkea julkaista mitä maanpuolustuksesta saadaan tietää ja kertoi myös sen ettei valmiusjoukkojen osalta kerrota yksityiskohtia sen enempää. Tämä on täysin ymmärrettävää, halu avoimmuuteen tällä sektorilla on ollutkin liiallista. Taloudellisen epävarmuudesta, Ilmastonmuutoksen seurauksista, terrorismista ynnä muista monista yhteiskuntarauhaa uhkaavista seikoista ei teatterissa ehditty keskustella.