Oletko kaupunkimme suunnittelussa mukana?

Kaupunkisuunnitteluun osallistuminen koetaan vaikeaksi tai todelliseen vaikuttamiseen ei uskota. Käsitystä vahvistaa paikallislehdissä esiin tömäytettävät suuret hankkeet ikään kuin valmiiksi sovittuina. Yleisötilaisuuksien hyvät ideat hukkuvat näennäiseen rahaan puutteeseen ja puuhahenkilöiden puuttuessa hamaan tulevaisuuteen. Hyvä veli-verkostoon uskotaan kuin vuoreen. Puuvillapuiston tilaisuudessa oli mielenkiintoista huomata että tietyt mielikuvat säilyvät edelleen asiaan perehtyneilläkin. Tietyt asuinalueet ja -muodotkin saavat edelleen kantaa vuosikymmenien takaista taakkaa mikä paljastaa ettei nykytilaan ole perehdytty. Mielestäni pitkään jatkunut omakotilähiöiden trendi omaa useita huonoja puolia: palvelujen puuttuminen, pitkät tai ainakin hitaat matkat töihin ja kauppaankin. Auton jatkuva käyttö koetaan välttämättömänä. Infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito nielisi kovasti varoja. Uusia asumismuotoja pitäisi toteuttaa. Kaupungin olisi syytä osallistuttaa kuntalaiset isojen kaavamuutosten ja hankkeiden osalta. Karkeat linjaukset pitäisi tehdä kansalaisten mielipiteen pohjalta: Pilkotaanko pienet keskustan puistomme? montako siltaa rakennetaan? talojen korkeus tietyillä alueilla? Kunnan virkistysalueiden vuokraus yrityskäyttöön? Vielä jäljellä olevien puu- ja pientalojen purku keskusta alueella? miten voitaisiin hoitaa katujen ja julkisivujen puhtaanapito nykyistä paremmin? Valtuutetut eivät ole siihen pystyneet mm. ryhmäkurin vuoksi. Kaupungin johdon tapa tuoda lehdistön avulla isot hankkeet aikatauluineen ikään kuin jo valmiiksi päätettyinä on tyrmistyttävää ja sen on syytä loppua. Mikäli kansalaisten enemmistön kanta on etukäteen tiedossa eikä viivästyksiä hankkeissa niin helposti tule. Esim. en ole vielä törmännyt yhteenkään ihmiseen joka pitää Kirjuriin suunniteltua Event Arenan sijaintipaikkaa hyvänä. Ehdotuksestani Ville Hammarberg äänestytti sen sijaintipaikasta, yksikään käsi ei noussut puoltamaan paikkaa oikeaksi. Siinä on kaupunkisuunnittelun ohjausta parhaimmillaan.
(Pori – kaupunkisuunnittelua karskille kaupungille, Puuvillapuisto)