Cleantech

Sitra järjesti hieman provokatiivisella, ainakin minulle negatiivisia mielikuvia synnyttävällä otsikolla: ”Ilmastonmuutos – maailman suurin bisnesmahdollisuus”. Negatiivisuus tietysti syntyy aiemmista, epäonnistuneista ympäristöasioihin kytköksissä olleisiin ”bisneksiin” kuten päästökauppaan, rikkidirektiiviin tai vaikkapa sähköpörssiinkiin. Näissä suuria nopeita tai ainakin isompia voittoja tavoittelevat ovat kaapanneet mukaansa heihin sinisilmäisesti suhtautuvia länsimaisia ympäristöhuolestuneita. Myöskään ei voi unohtaa kehittyvistä maista kuuluneisiin biopoltto- ja raaka-aineiden tuotantomenetelmiin jossa paikalliset viljelijät menettävät maansa ja yleensäkin asukkaat elinmahdollisuutensa.. Tällainen toiminta missä tahansa jossa tavallinen ihminen, kuluttaja tai yritys tulee nopeasti maksumieheksi, vesittää hyvätkin pyrkimykset. BePOPin keskustelun taustalla lieni kuitenkin tarkoitus herätellä päättäjiä niin kunnan kuin valtion taholla tehdä kestävämpiä energia- ja ympäristöratkaisuja poukkoilematta nimenomaan pitkällä aikajänteellä. Energia-puolella Eurajoen ydinvoimalan pitkä venynyt tarina on rasite tätäkin ajatellen. Suomi on hiljattain tutkimuksellakin todettu hyvinkin potentiaaliseksi Cleantech maaksi. Cleantechillä, puhtaammalla tavalla toimia, ei tarkoiteta vain yrityksiä jotka luovat sitä vaan esim. myös sellaisia prosesseja tai teknologiaa käyttäviä jotka säästävät luonnonvaroja ja yleensäkin tuottavat vähemmän ympäristöhaittoja. Tilaisuudessa toivottiin että tällaisista asioista päättävät politiikot kunnissa yritysten ja laitosten hallituksissa vaihdettaisiin ammattiosaajiin, itse en ole samaa mieltä. Mikäli kehityksen jarruja on, niin kyllä ne jarrut ovat juuri nimenomaan korkeamman tason virkamiespolitiikkoja, eivät hallitusten tai johtokuntien jäseniä. Siellä missä kunnan suuret linjaukset tehdään, niin sinne vaan lobbaamaan, edelleen Neste, Outotec ym.. Mutta aina täytyy muistaa että Suomi ei ole eikä Helsinkikään koko maailma. Mutta annetaan nyt kumminkin Helsingille kunnon hyi´t hiilivuorista!