Yliopisto flirttaili ammattikorkeakoululle...

Yliopisto flirttaili ideoilla. Se ei ollut toistaiseksi tavoitteellisen suunnitelman ja päätöksenteon kuvausta. Ystävällisesti se kuitenkin suhtautui ammattikorkeakouluun (amk).

Voisiko yliopisto ja amk lisätä yhteistyötä ja kuinka pitkälle seurustelusuhde voisi edetä? Porin yliopistokeskuksen edessä sijaitsevassa viehättävän rehevässä puutarhassa olin mukana todistamassa tätä tyylikästä flirttailua. Muutamassa yliopistossa on jonkin verran yhteistyötä amk:n kanssa. Pisimmällä totetettavina suunnitelmina on Tampereen T3 hanke.

Kaikki yliopistot eivät ole kiinnostuneita rakentamaan amk:n kanssa lähempää suhdetta, vaikka se taloudellisesti olisi kannattavaa. Säästöä syntyisi yhteen muuttamisen seurauksena. Yhteisen seurustelun skenaarioita ja .seuraamusten ideoitakin mietittiin. Sellainen skenaario voisi olla käytännöllisen joustava ja taloudellinen, että valitaan opiskelijat yhden sisäänoton kautta ja he saavat yhteisen perusopetuksen jälkeen arvioida kiinnostuksensa teoreettisen tiedeyliopiston ja työelämäpainotteisemman ammattikorkeakoulun vaihtoehdoista.

Kandidaatti tutkinnon asema työelämän tarpeissa herätti keskustelua panelistien kesken. Selkeä kannanotto oli, ettei sellainen oppilaitos voi olla yliopisto, jossa ei suoriteta maisteri -ja tohtori tutkintoja. Keskustelussa ehdotettiin yliopistojen määrän puolittamista, koska suurempien keskittymien nähtiin kohottavan laatua, osaamisen tasoa. Panelistien joukosta ehdotettiin niin ikään yliopistojen vuorovaikutuksen lisäämistä yhteiskunnassa ja yliopiston sisällä. Tulevaisuudessa toteutuu tutkintojen tavoiteaika. Kesälukukaudesta mainittiin, että yliopistolla on tähänkin saakka voinut suorittaa kesällä tenttejä, joskus opiskella kursseillakin.

Yliopiistot tahtovat profiloitua, tunnistaa vahvuutensa ja lisätä yhteistyötä. Ideana on lisätä joustavia opintopolkuja. Kansainvälistyminen lisää laatua. Esimerkiksi Stanfordin yliopistossa (Cicero Learning-verkoston yhteistyökumppani) työskentelee alueen huippututkijoita ja siellä myös vierailee kansainvälisiä huippututkijoita.
Keskustelu huipentui kysymykseen; Mikä on tulevaisuuden visio vuonna 2030? Silloin Suomessa on yhtenäinen korkeakoulujärjestelmä, kuului vastaus.