TYYTYMÄTTÖMYYTTÄ JA UHKAKUVIA - OLE VALMIS!

Yhteiskunnan kehitykseen liittyy huolestuttavia piirteitä. Suomea on pitkään pidetty hyvinvointiyhteiskuntana, turvaverkkoineen ja julkisten palveluiden saatavuutena. Kansanedustaja Matti Vanhasen mukaan yhteiskuntamme on polarisoitunut (kahtiajakautunut).

Keskustelussa tuotiin esille kyselytutkimuksen tuloksia: Taloustutkimuksen ja ajatuspaja e2 "Kenen mitta on täysi? kyselytutkimus 15.-21.3.2016 perustuu 4705 henkilön (15-79 vuotiaiden) vastauksiin. Tutkimusraportin tulokset hätkähdyttävät: Hyvän elämän edellytykset ovat heikentyneet (74% on sitä mieltä) ja eriarvoisuus uhkaa suomalaista yhteiskuntaa  (82% on sitä mieltä). Runsas puolet (59%) on sitä mieltä, että valtion tulisi huolehtia ensisijaisesti syntyperäisten suomalaisten toimeentulosta ja  vajaa puolet (43%) arvioi, että suomalaista kulttuuria tulee suojella muualta tulevilta vaikutteilta.

Erityisen tyytymättömiä ovat pienituloiset ihmiset. Koetaan avuttomuutta ja uhkaa esimerkiksi toimeentulon loppumisesta, menetettävien turvaverkkojen puristuksessa. Partiojärjestön johtaja Anna Munsterhjelm oli huolissaan syrjäytyvistä nuorista. Joka kolmas nuori on ilman harrastuksia. Partio on monipuolisesti hyvä, kehittävä harrastus ja yhteisöllisyyttä tukeva. Partioon kutsutaan ja toivotaan tervetulleeksi myös kaikki nämä syrjäytymisen vaarassa olevat nuoret. Tavoitteena on, ettei yksikään joudu syrjäytymään. Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen piti tärkeänä "toivon" säilyttämistä vaikeuksissa.

Setan hallituksen jäsen Emil Bulutin ja Setan puheenjohtaja Panu Mäenpään mukaan eriarvoisuutta ja vihaa edelleen osoitetaan myös seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Mietin, olisiko huonon suhtautumisen perusteena joissakin tapauksissa ihmisten tietämättömyys ja ymmärtämättömyys? Paneelikeskustelijat pitivät tärkeänä ihmisten -toistemme-  ymmärtämiseen tähtäävää keskustelua ja inhimillisen sivistynyttä suhtautumista.  Setan pj Mäenpää kiitti osallistujia tasokkaasta keskustelusta.

Yhteenveto arvokeskustelusta: Olemme kaikki vastuussa, ettei epäarvoista kohtelua ja vihapuhetta hyväksytä kenenkään ihmisryhmien tai yksilöiden kaltoinkohtelussa. Kenenkään ei kuuluisi syrjäytyä, joten kantakaamme vastuuta myös toisistamme. Lähimmäisen kunnioittaminen ja ymmärtäminen sekä keskustelukulttuurin laadun kehittäminen on arvokasta, tavoiteltavaa. Suomalaiset arvostavat vielä rehellisyyttä, auttamisen halua ja anteeksiantoa, sitä jatketaan. Vapaus, veljeys ja tasa-arvo mainittiin niinikään tavoitteellisena toteutettavaksi (M.Vanhanen). Ensi vuonna on Suomen 100 vuotisjuhla ja siihen ajateltiin liittyvän myös arvokeskusteluja.

Entisenä partiolaisena huomioitsijakin ilahtui näistä hyvää tahtoa tarkoittavista ajatuksista ja arvoista.  Partiolaisten tunnus: Ole valmis!

***

Paneelin aihe:  Millaiselle arvopohjalle Suomi rakennetaan tänään ja tulevaisuudessa?

Keskustelijat: Emil Bulut, hallituksen jäsen, Seta ry. Anna Munsterhjelm, pj, Suomen Partiolaiset. Aino-Kaisa Pekonen, kansanedustaja, Vas. Matti Vanhanen, kansanedustaja, Kesk. Panu Mäenpää, puheenjohtaja, Seta ry. Tommi Laitio, juontaja, nuorisotoimenjohtaja, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.