Sote-uudistuksen ongelmia?

Kirjoitin mammuttimaisesta sote-uudistuksesta tostaina 16.7..Lähtökohtana oli keskustelu teemalla:"Onnistuuko sote-uudistus?"Tässä kirjoitan sille jatkoa, esittämällä siinä mahdollisesti piileviä ongelmakohtia.

Tässä vaiheessa, tähän mennessä linjauksista saaduilla sirpaleilla, olen skeptinen, mutta avoin perusteellisen valmistelun tuloksille. Uudistus on keskeneräinen ja erittäin laaja. Sote-uudistus voinee toteutua jollakin tavalla, jos se toteutetaan, mutta kuinka paljon se nostaa tai laskee palvelujen saatavuutta ja tarkoituksenmukaista laatua?

On väläytetty jossakin vaiheessa, että lähtökohtaisesti asiakas voi valita julkisen ja yksityisen sektorin vaihtoehdoista. Raha kulkisi potilaan mukana ja potilas pysyy kulloisenkin hoitoprosessin loppuun sakka valitsemassaan vaihtoehdossa. Asiakas ei aina tiedä hoitoon hakeutuessaan sairautensa vakavuutta. Jos sairaus muuttuu kriittiseksi, ei yksityisellä puolella ole vaativan erikoissairaanhoidon teho-ja sydänteho-yksiköitä. Mitä potilaalle tapahtuu, jos hoitopolku pysähtyy umpiperään?

Noh, vieläkin kauhistuttavampi ongelma piilee siinä hallituksen linjauksessa, että erikoissairaanhoidon vaativa hoidon taso karkaa keskittämisen keskuksiin-ties minne, Turkuun. Tähänkin saakka kaikkein kriittisin, vaativin erikoissairaanhoito on toteutettu (potilassiirtoina) Tyksissä. Satakunnan keskussairaalassa on kuitenkin voitu hoitaa monipuolisesti myös kriittisesti sairaita potilaita. Siellä on ollut ensiapu pkl, teho-ja sydänvalvomo yksiköt sekä useita leikkaussaleja henkilöstöineen. Siellä on ollut myös monipuolisesti erikoissairaanhoidon vuodeosastoja.

Keskussairaalan hienoakin hienompiin uusittuihin rakennuksiin jäisi vain pienimuotoiset rutiinitoimenpiteet(?) Peräpukamiin ja säärihaavaan saisimme erikoissairaanhoidon Porissa(?) Mitä tapahtuu vakavasti sairastuneille tapaturmissa loukkaantuneille, entä erittäin kriittisessä tilassa oleville?
Minä arvailen tähän skenaarion: Suomen kestävyysvajeessa on keksitty, että jos sovelletaan ihmisten päätöksillä fundamentalistisesti evoluutiooppien selitysmalleja, saadaan karsittua Satakunnan väestömäärästä "heikot, sairastuneet". Korostan tämän olevan vain arvailua, koska näitä poliitikkojen heittoja mediassa, ei ole toistaiseksi analysoitu kansalle, eikä selvitetty syy-seuraustensa näköaloja sote-linjausten pääteltävissä olevista tuloksista.

Sote -uudistuksen on väitetty lisäävän tasa-arvoa, vähentävän hyvinvointieroja. Näissä edellä esitetyissä mahdollisissa ongelmissa voisi käydä huonosti yksityisen valitsevalle, kuten myös julkiselle suuntautuvalle. Enempää en tällä kertaa mahdollisia ongelmia loihehdi.
Erittäin huolellisen valmistelun ja toteutuksen uudistus edellyttää, kun se ilmeisesti aiotaan toteuttaa.