Mitä käsitteitä Pekola käyttäisi ?

Pekola kritisoi pitkäkestoisesti yleisessä käytössä olleita tuttuja käsitteitä, termejä. Suurin osa niistä on sellaisia, joita viljellään monitieteellisessä aineistossa, koulutuksissa, hallinnon ohjaukseen liittyvissä asiakirjoissa ja kulttuurilehdissä. Useimpia Pekolan listan käsitteitä/termejä on käytetty jo vuosikymmeniä.
Tulokulma on uudempi termi. Reunaehto tosin on merkitykseltään epäselvä itselleni, mutta ehkä sillä tarkoitaan premissiä, siis ehtokriteeriä(?).
Nämä käsitteet, termit ovat muodostuneet ajattelun välineiksi, niiden merkityksiä tunnistetaan tietyissä asia-ja ilmiöyhteyksissä ja kuvailevat samalla niiden käsitteellisen tason kerrosta.

Olisiko Antti Pekola ystävällinen ja nimeäisi uudelleen nämä yleisessä käytössä ja ajattelun välineinä monille ihmisille olleet tutut sanat -"kääntämällä ne suomen kielelle", jos ne häiritsevät?

Ongelmana minäkin pidin taitamattomia, asiantuntemattomia juontajia, kuten viihdepuolelta kuntarakenneuudistuksen keskusteluun. Huhtasaari ja Lindtman kälättivät irrallisia, pinnallisia "konkretioita" ja "ideoitakin" ilmaan, mutta niissä ei ollut mitään punaista lankaa. Kuntajohtaja heidän välissään esitti oman todellisuutensa konkretioita. Vanhasella olisi ollut asiantuntemusta, mutta hän oli lähes vaiti. Juontajan olisi täytynyt olla hallinto-/kunta-/lainsäädäntöäkin ja sote-asiaakin tunteva, jotta olisi saanut siihen kiedottua punaista lankaa, tavoitteellista etenmistä asian käsittelyssä.
Sote-uudistus asiassa oli uutistoimittaja. Hän veti eksyneitä takaisin, kun kaikilla oli omia eri "tulokulmia"/"lähestymistapoja". Osa oli irrallisia, olemukseltaan ja merkitykseltään onttoja tai pinnallisen suppeita konkreettisia lauseita. Niissä ei ajatusten punaisia lankoja, rakenteita löydä kaivamallakaan.
Kirjoitan vielä sote-uudistuksen ongelmista viikonlopun aikana.

Joissakin teemoissa liian laaja sisältö, jota yritetään 75 minuutissa aukaista yksittäisillä puheenvuoroilla kuulijoiden käsitteelliseen ajatteluun.
Keskustelujen teemat voisivat olla suppeammalta alueelta, mutta "kokonaisuus" rakentuisi, kun osallistuu usean eri "osa-alueen"/"tulokulman" keskusteluihin. Teemaan liittyvä teoreettinen perusta on kuitenkin ajattelussa perustana, johon myös punainen lanka kietoutuu.
Mielenkiintoinen ja antoisa viikko, ongelmista huolimatta.