Eteenpäin - sanoi opiskelija hangessa!

”Paremman oppimisen paikka” 15.7.2015. ”Uudenlaista yhteistyötä vai tiukempaa työnjakoa – yliopistot ja ammattikorkeakoulut muutoksessa”


Koulutuksen kehittämisen kärkihankkeista on nimetty toiminnalliselle tasolle yksilölliset opintopolut, digitalisaatio, opetustilojen käytön tehostaminen, pedagogiikan uudistaminen, innostus uutta oppimaan ja kokeilemaan koko elämän ajaksi. Hallitus on ohjelmansa kirjannut, tuore opetus-ja kulttuuriministeri niitä laveasti eri yhteyksissä Suomi-Areenan foorumeilla esitellyt.


Elämä itsessään on suurta digitaalista oppimisympäristöä. Sen lukemiseksi tarvitaan tavoitteellista mediakasvatusta sekä elämänkoulua tyyliin Siperia opettaa. Ei riitä pelkkä tiedonhankinta, tarvitaan itsenäistä kriittistä ajattelua, kokonaisuuksien ymmärtämistä ja erityisesti sosiaalisen kanssakäymisen taitoa. Opettajan ja opiskelijoiden yhteinen aika oppilaitoksessa on liian arvokasta pelkästään tiedonhankintaan. Sitä voi tehdä itsenäisenä opiskeluna. Vuorovaikutusta, toinen toiselta oppimista voi kokea vain todellisesti läsnäolemalla muiden kanssa.


Yksilölliset opintopolut pitävät paremmin koko oppivan porukan kyydissä. Heidät, joilla on oppimisvaikeuksia myös korkea-asteen opinnoissa ja tarvitsevat erityistukea. Samoin lahjakkaat/ sisukkaat, jotka etenevät omaan tahtiinsa haluamaansa suuntaan. Joitakin vuosia on ollut mahdollista kaksoistutkinto suorittamalla toisen asteen ammatilliset opinnot ja lukio samanaikaisesti.


Korkeakouluopinnoissa kriittiset nivelkohdat – opintoihin siirtyminen, eteneminen opinto-oikeusajan puitteissa sekä valinta ylemmän vai alemman tutkinnon suorittamisesta tarvitsevat vaihtoehtoisia reittejä. Leveämpiä portteja, kuten keskustelussa todettiin. Yhdellä kaavalla ei kaikkien tarvitse kulkea näistäkään. Oma opintopolku – oppija on oppinut ei opetettu, oman oppimisensa subjekti.

Koulutusohjelmien välisiä joustoja haetaan SAMK:n ja yliopistokeskuksen yksiköiden välisten opetussuunnitelmien yhdentämisellä. Työelämälähtöisyys on ollut ammattikorkeakoulujen ominta aluetta. Samalle tontille ovat nyt tulossa yliopistot alempien tutkintojensa kanssa. Hallitusohjelmassa tavoitteena on, että koulutus painottuisi jatkossa alempiin korkeakoulututkintoihin. Jopa 20% opiskelijoista siirtyisi yliopistosta työelämään kandidaatin tutkinnolla. Maisterivaiheen opiskelijoita voisi olla 20% nykyistä vähemmän. Tosin ikäluokatkin pienenevät.


Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen raja on hämärtymässä - Tampereella nopeammin kuin Porissa. Duaalimallista korkeakoulujen välillä ollaan siirtymässä välimaastossa tehtävään yhteistyöhön. Porissa kuitenkin fyysinen etäisyys säilyy vaikka digitaalisesti samaa paattia keikuteltaisiinkin. Entinen puuvillatehdas luo vahvan mielikuvan työelämälähtöisyydestä ei niinkään akateemisesta norsunluutornista. Käykö SAMK:n uusien uljaiden tilojen kanssa päinvastoin?