Osaavatko ihmiset enää sopia riitojaan itse?

On ollut mielenkiintoista havaita, että viikon aikana on useammassakin tilaisuudessa sivuttu tuomioistuinten käsittelyaikojen pidentymistä joskus jopa kohtuuttomuuteen saakka.

Osa tästä venymisestä johtuu siitä, että yhä useampia asioita on otettava huomioon jo tuomioistuin käsittelyä valmisteltaessa. Muutamat keskustelijat ovat viitanneet myös siihen, että nykyisin käräjäoikeuteen viedään myös asioita joista aiemmin kyettiin sopimaan keskustelemalla riitakumppanin kanssa ja lyömällä kättä päälle.

Torstain keskustelussa Miksi rikas ruikuttaa? Miksi kansa aina maksaa? Mihin unohtui reilu peli? asian nosti esille oikeustieteen lisensiaatti Mikael Junger, joka totesi tuomioistuimessa olevan paljon sellaisia asioita, joista voitaisiin sopia keskenään.

Aiemmin keskiviikkona Arno Kotro oli Luulot pois! -keskustelussa samoilla linjoilla karrikoiden ajatusta Jungeriakin enemmän. Kotron mielestä jos joku asia pännii esimerkiksi koulussa, on nykyisin kaksi vaihtoehtoa:
1) soitetaan iltapäivälehtien vinkkipalstalle
2) mennään oikeuteen.
See you in court -mentaliteetti on Kotron mukaan peräisin siitä, että on katsottu liikaa amerikkalaisia elokuvia. Sieltä on tarttunut ajatus, että pikkuasiat, joista ennen sovittiin itse, vedetään oikeuteen.

Asianajaja Leppiniemi muistutti tänään Jungeria ja yleisöä siitä, että Suomessa toki sovitaan nykyisinkin monista asioista ennen käräjäoikeuteen menoa. Esimerkkinä hän antoi lasten tapaamisoikeuksista ja hoidosta sopimisen, josta päätettäessä vanhemmat useimmiten haluavat lastensa etua ja estää sopimisella pitkät oikeudenkäynnit, jotka pitävät lapsia epävarmuudessa tulevaisuudestaan turhan pitkään.

Hyvinvoinnin innovaatioklubilla peräänkuulutettiin ihmisten velvollisuutta myös itse ottaa vastuuta omista asioistaan. Sopiminen riitakumppanin kanssa on mielestäni vastuunottoa omista asioistaan parhaimmillaan. Muistaa kuitenkin tulee se, että on myös riitakumppaneita, joista toinen ei halua lähteä sopimisen tielle, vaan tahtoo asiasta pitävän tuomion.

On erinomainen asia, että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus viedä asia viimekädessä oikeusistuimen käsittelyyn. Ellei henkilöllä ole itsellään varaa oikeudenkäyntiin, on vähemmän toimeentulevalla väestön osalla mahdollisuus käyttää ilmaista oikeusavustajaa. Myös erilaiset oikeusturvavakuutukset mahdollistavat oikeusavun saamisen, jos vakuutus on tehtynä, mutta asianajaja Riitta Leppiniemi kertoi monien vakuutusten olevan riittämättömiä isompiin tarpeisiin.

* * *
Kuva: Täynnä oleva kaupunginvaltuuston kokoontumissali, jonne ulkoilmatilaisuus Miksi rikas ruikuttaa? oli siirretty tihkusateen vuoksi.