Ge dig en gåva och lära så många språk du kan

Jag anser att också här i Björneborg, vi måste ha mera möjligheter att tala och lyssna på svenska. Språkkunskap är kanske det störste kapital, som vi har. Det är ju synd att inom några år vi kan glömma bort alla ord, som vi har – med hård arbete – lärt oss. Om vi inte kan få praktisera vår språkkunskap, det är så lätt att glömma.

Och nu talar jag om min egen erfarenhet.

Jag har lärt svenska i skolan sex år och ett år i universitet när jag studerade ekonomi. Jag sommarjobbare i Gamla Kaarleby och i Vasa och lärde mig hur jag kan tala finska med svenskspråkig komppissar, och de talare mig svenska, och vi alla var ganska nöja med detta ordnande. Det var ju lättare att tala sitt eget modersmål.

Sen jag flyttare till Euraåminne, sen till Björneborg, St. Mickel och tillbaka till Björneborg… och jag har inga möjligheter om över 20 år att tala svenska. Sen jag hittare Senja opettaa sinulle ruotsia. Det var just då jag har beslutit, att jag måste upprepa svenska igen. När jag började 25.1.2012 med Senjas FaceBook- gruppen, kunde jag svenska ganska litet, jag som har laudatur i svenska.

Det var idag 80-90 människor i Mikaelsgård att lyssna på hur man kan ge ditt barn en gåva och lära barn tvåspråkiga. Några björneborgare önskade att det måste vara lättare att tala svenska i Björneborg. Så barnen kan få bättre språkkunskap och de skulle klara bättre om sitt liv.
Efter diskussionen talade jag med några svenskspråkiga som bor här i Björneborg. De sade, att efter Suomi-Areena 2012 de har riktat uppmärksamhet på svenskspråkiga evenemang och hur man meddelar av evenemangen. Också lärare som undervisar svenska, har varit med med entusiasm.

För mig själv och för barnen och ungdomar i Björneborg, hoppas jag att detta är en fint början, och mycket mera vill komma när tiden går. Och som Martta, önskar jag också att vi ska få hit en Martha-klubben.

* * *
Broschyr/esite Ge ditt barn en gåva - Anna lapsellesi lahja liitteenä