Kuntaliitoksia kaupungintalon pihalla

Kuntauudistus, onko järkeä vai ei?
Kaupungintalon piha

Henna Virkkunen
Kimmo Tiilikainen
Jaana Karrimaa
Jukka Pekkarinen
Kaarina Hazard, juonto

Paneeli aloitettiin lyhyillä puheenvuoroilla jolloin kaikki vuorollaan kertoivat tunnoistaan ly-hyesti. Henna aloitti todeten että kuntaliitokset etenevät hitaasti, mutta nyt on kunnilla aikaa pohtia liitos-kantojaan vuodesta puoleentoista. Jaanan kanta oli että hitauksien yksi syy on asian valtavuus, koska siihen liittyy myös SoTe ja rahoituspohja-asioita. Kimmo oli vahvasti sitä mieltä että ei missään nimessä pidä edetä hallituksen luomalla pohjalla, ensin palvelujen hoitaminen, ja sitten kuntarajojen muutokset jos tarvetta. Jukka taasen lähestyi asiaa enemmän analyyttisesti todeten että asia on poliittisesti vaikea. Totesi myös että nyt jokaista vanhusta kohden on kaksi työikäistä ja kymmenen vuoden päästä on yksi työikäinen eläkeläistä kohden. Paneelin jatkuessa löytyi melko paljon yhteneviä ajatuksia paitsi keskustan edustajalta, pääsääntöisesti keskustakin puhuu samoista asioista mutta ei hallituksen malli kelpaa.
Yleisökin käytti melko paljon puheenvuoroja, paljon oli ihmisillä pelkotiloja ihmisten vaiku-tusmahdollisuuksien ja lähidemokratian katoamisesta isoihin kuntiin kun siirrytään. Myös palvelutason heikkenemistä niin hoito, hoiva kuin opetustason osalta pelättiin. Yleisön osalta myös todettiin että palvelujen kustannustaso nousee liitosten myötä, johon paneelista todettiin että näin voi hetkellisesti käydä karennsien kautta mutta pitkässä juoksussa eläköitymisten myötä helpottaa. Sitten kuultiin yleisöltä että kun Kullaa liittyi Ulvilaan, on kaikki mennyt huonommin ainakin syrjäseutujen osalta, kunnalliset palvelut ovat siirtyneet kauemmaksi. Noormarkkulainen puheenvuoro taas kertoi että monenlaisia parannuksia on tullut heille Poriin liittymisen jälkeen.
Paneelissa muuten mainittiin että julkisen keskustelun ongelmana lienee olevan tunteet eikä niinkään taloudelliset asiat. Tilaisuuden henkeä kun haistelin niin allekirjoittanut allekirjoittaa äskeisen.