Kaupunkisuunnittelu, vaikea laji

Pori - kaupunkisuunnittelua karskille kaupungille

Helena Säteri
Pekka Saaristo
Janne Toivonen
Olavi Mäkelä
Hilla Rudanko
Ville Hammarberg (juontaja)
Aivan tilaisuuden alussa tuntui ettei kaupunkisuunnittelu aiheena olisi niitä kiinnostavimpia, koska yleisöä oli niin vähän vaivautunut paikalle. Melko pian kuitenkin paikat täyttyivät ja osa jäi seisomapaikoille. Taitolajiksi voisi kaupunkisuunnittelua sanoa kun kuunteli asiantuntijoita sekä yleisön kommentteja. Porissa on rakennettu jo 160 vuotta suunnitellusti, joten kokemusta ja osaamista on ollut jo kauan. Ainahan rakentaminen ja suunnittelu herättää tunteita ja mielipiteitä. Yhdeksi käsitykseksi jäi se ettei oteta kantaa rakentamiseen ennen päätöksiä, mutta sitten kyllä kommentoidaan että p….a ratkaisu.
Panelistit pohtivat myös miten kaupunkirakentaminen kehittyy, niin Porissa kuin muuallakin. Yhtenä ohjaavana tekijänä todettiin olevan ainakin ikärakenne ja muutokset siinä. vanheneva väestö hakeutuu palvelujen lähelle ja nuorilla on omat tarpeensa esimerkiksi pientaloasumisen muodossa. Nämä samat asiat ohjaavat myös julkista rakentamista päiväkotien ja koulujen ym. sijoitteluun. Porissa kuitenkin melko pitkälti toimitaan ihmisten ehdoilla. Kaupunkisuunnittelupäällikön mukaan Porissa järjestetään vuosittain 40 – 50 yleisötilaisuutta kokien rakentamista. Myös lehtiä ja kaupungin kotisivuja hyödynnetään reaaliajassa. Panelistit pitivät Finlaysonin jäänteiden säilyttämistä oikein kulttuuritekona. Panelistit aivan alkuun myös pohtivat Porin vahvuuksia. Joki koettiin olevan tärkeä Porille, onhan Porissa oikea joki eikä mikään oja, myös rannat tärkeitä. Palveluja vähän kaivattiin lisää rannoille. Viime aikojen isoimmista rakennusprojekteista nousi esiin Eurooppa - korttelin rakentaminen, kyseinen asia toi panelisteilta vähän eriäviä mielipiteitä, mikä kuvannee kaupunkisuunnittelun vaikeutta.
Yleisö oli kiinnostunut panelistien kannasta muun muassa korkearakentamiseen, asuntomessujärjestelyihin ja sen tuomiin kaupungin rakentamistarpeisiin sekä Kirjurin Arena hankkeesta. Kaikkiin kysymyksiin tuli kommentteja Panelisteilta, mutta eihän ne kaikkia tyydyttänyt. Toiset taas saivat haluamansa kannanoton, taitolaji tämä kaupunkisuunnittelu.