EU valtioko

Kohti liittovaltiota vai hajoavaa euroaluetta
Porin teatterin kahvio

Miapetra Kumpula-Natri
Vesa Vihriälä
Sampo Terho
Raimo Sailas, juonto

EU:hun liittyvät keskustelut tuntuvan kiinnostavan ihmisiä, taas tupa täynnä. Viimeinen paikka jossa kävin Areenatapahtumassa, joten löpinät loppuvat allekirjoittaneen osalta. Raimo Sailas aluksi kertoi omia näkemyksiään joita kaikkia en aio kirjoittaa. Raimon mielestä euro valuuttana on toiminut hyvin mutta euroalueen taloudellinen menestyminen on ollut heikkoa. Eikä kasvua tunnu olevan näköpiirissä. Euroalueella on ongelmamaita joiden kilpailukyky on kuitenkin parantunut alentuvien palkkakustannusten kautta. Koko tilaisuuden ajan jäi käsitys että nyt on todelliset asiantuntijat keskustelemassa.
Hyvin syvällisesti kaikki panelistit kävivät lävitse omia käsityksiään euroalueen tämän päivän tilasta sekä liittovaltiosuuntauksesta. Suhteellisen suuri yksimielisyys oli myös siitä että jokaisen euromaan pitäisi hoitaa taloudelliset ongelmansa itse. Toisaalta jos nyt on erilaisia taloudellisia tilanteita eri euromaiden välillä myös ennakoimaton kuohuntaa käy myös politiikassa eri maissa. Itse pääkysymykseen liittovaltiosta oli panelistien näkemys että europarlamentti on liittovaltiomyönteinen, mutta ei välttämättä eri valtioiden päättäjät.
Tosiasiana pidettiin sitä että EU puuttuu jo jokaiseen asian, tahtoivat kansalaiset tai ei. Se mitä muissakin paneeleissa on sivuttu, oli sisämarkkinoiden kehittäminen euroalueella, sekä kilpailukyvyn parantaminen. Liittovaltioajatuksen esteinä ihan käytännössä todettiin olevan eri valtioiden erilaiset verotuskäytännöt, suhtautumiset korruptioon, sosiaaliturvat ja monet muut eri valtioiden toimintatavat. Sekin tarkentui että kaikki tapahtumat nyt ja tulevat perustuvat kansallisiin päätöksiin, eli eri valtioiden poliittiset päättäjät ratkaisevat marssitahdin ja suunnan. Hyvää loppukesää.