Areenan sivusta

Porissa muutakin kuin Areena

Olen näinä päivinä pitänyt tukikohtaani Satakunnan Yhteisökeskuksen tiloissa joissa melko paljon kanssa on erilaisia tapahtumia. keskustelutilaisuuksia sekä luentoja. Satuin törmäämään SOSTE asioihin, joista vähän lukuja valtakunnallisesti ja Satakunnasta. Keräsin tiedot Tuula Peltoniemen esityksestä.
- Kolme neljästä yhdistyksestä toimii täysin vapaaehtoisvoimin
- Vuonna 2007 noin 280 000 suomalaista toimi vapaaehtoisena sotealan järjestöissä
- Vapaaehtoisten panos vastaa 21 000 henkilötyövuotta
- Järjestöjen vapaaehtoistyöhön sijoitetulla eurolla saadaan noin kuusinkertainen tuotos
- Kolme neljästä yhdistyksestä toimii täysin vapaaehtoisvoimin
- Vuonna 2007 noin 280 000 suomalaista toimi vapaaehtoisena sotealan järjestöissä
- Vapaaehtoisten panos vastaa 21 000 henkilötyövuotta
- Järjestöjen vapaaehtoistyöhön sijoitetulla eurolla saadaan noin kuusinkertainen tuotos
- RAY:n avustusta esitettiin vuonna 2013
- 776 järjestölle
- 1 590 eri kohteeseen
- 301 miljoonaa euroa
- RAY:n avustukset jakautuvat Suomen kaikkiin maakuntiin ja 163 kuntaan
- Satakunnassa haettiin RAY-avustusta 4 465 000€, ja sitä myönnettiin 2 268 000€
- Länsi-Suomessa mielenkiintoa ovat herättäneet tiedolla johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja siihen liittyvät ennaltaehkäisevät palvelut sekä ikääntyneiden kuntoutus ja kotiin tarjottavat palvelut