Termit alainen ja työtoveri tulisi räjäyttää

Kestävällä johtajuudella lisää rohkeutta työelämään, Petra´s Cafe

Kristiina Hanhirova, juontaja
Aija Bärlund, SEFE (Suomen ekonomiliitto)
Pauliina Nordberg, KTM, Eurajoen Säästöpankki
Anja Uljas, SEFE
Heidi Keso, KTT, Tampereen yliopisto

Viisi vahvaa naista totesivat, että kestävä johtaminen on "hyvän johtamista" toimintamalleja käyttäen. Johtajan päätökset ovat oikeudenmukaisia sekä kauaskantoisia ja hän sallii myös epäonnistumisia sekä on esimerkkinä muille. Hän arvostaa työntekijöitä ja on inhimillinen. Kaikilla on hyvä fiilis ja siksi saadaan aikaiseksi hyvä tulos. Kaikki lähtee yksilöstä ja hänen osaamisestaan. Työelämän pelisäännöt ovat selkeät ja työpaikalla on hyvää vuorovaikutusta.

Palkitsemis- ja mittausjärjestelmät työelämässä voivat olla myös lannistamisjärjestelmiä; ihmisten elämä ei mahdu Exceliin. Toisaalta henkilökohtainen ja tiimipalkitseminen on joissakin työpaikoissa todettu hyviksi. Toinen toisensa arviointia voisi lisätä. Johtaja ymmärtää sen, että jokainen työntekijä on oman työnsä asiantuntija. Johtajuutta tulisi myös jakaa. Toisaalta vanhakantaiseen johtujuuteen tottunut työntekijä ei osaa ottaa vastuuta työstään. Perheyritykset tekevät parhainta tulosta, koska siellä ei eletä kvartaalitaloutta. Turun kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki yleisöstä lisäsi, että transfomaattista syväjohtamista sovelletaan puolustusvoimissa ja urheilussa.

Kaikkia näitä hyviä asioita veivattiin mutta täysin ei selvinnyt se miten kestävään johtajuuteen siirrytään. Bärlund totesi, että projekti- ja pätkätyö tulisi hyväksyä, koska jotkut haluavat tehdä sellaista työtä. Nuoret arvostavat työpaikoilla vapautta ja hyvää fiilistä ja tämä onkin haaste työelämän kehityksessä. Organisaatioiden arvot ja tavoitteet tulee asettaa yhteisesti ja vastuuttaa kaikki niiden toteutumiseen. Yritykset esittäytyvät nettisivuilla samoilla kliseisillä tavoilla ja kaikki tämä vaikuttaa työpaikan vetovoimaisuuteen. Ihmisiä tulee kannustaa ottamaan uusia haasteita vastaan ja työnantajan on ylläpidettävä työntekijöiden osaamista. Näillä ajatuksilla mennään kohti kestävää johtamista ja parempaa Suomea.