Suomi Areena on kristallipallomme

Suomi Areenan interaktiivinen formaatti mahdollistaa asiantuntijoiden ja päättäjien sekä kansalaisten yhteistoiminnalla asioiden käsittelyn omalla persoonallisella tavallaan. Jos kansalaiset pystyvät tekemään syväluotaavia kysymyksiä voidaan panelisteilta saada irti tulevaisuudennäkymiin liittyviä ennustettavia ilmiöitä ja päätöksentekoon liittyviä visioita.

Vuoden 2011 Suomi areenassa sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko toi esiin voimallisesti, että ”terveysalan hallintohimmelit ajetaan alas”. Keväällä 2012 uutisoitiin, että sairaanhoitopiirit tullaan lopettamaan, palveluita siirretään perustason järjestettäväksi, ja erityistason palvelut säilyvät erityisvastuualueiden vastuulla. Nähtäväksi jää, miten perustaso pystyy vastaamaan haasteeseen, kun kuntaliitokset ja sote – piirien muodostuminen on monilla alueilla vaikeuksissa. Miten tuon soutamisen ja huopaamisen keskelle voidaan suunnitella uusia palvelujärjestelmiä, kun olemassa olevatkin järjestelmät ovat kovassa murroksessa? Sosiaali- ja terveyspalveluissa yksityisten palveluiden osuus palvelutuotannosta näyttää sen sijaan olevan nousussa Risikon ennustaessa luvun pysyvän 25 prosentissa. Paneelissa todettiin liikkuvien terveyspalvelujen kehittämistarve ja heinäkuussa 2012 on uutisoitu asuntoautoihin integroiduista uusista liikkuvista terveysasemista..
Rakennusalan harmaaseen talouteen liittyvässä Suomi Areenakeskustelussa vuonna 2011 käsiteltiin laajasti veronumeron ja verorekisterin tarvetta. Joulukuussa 2011 sitten hyväksyttiin laki rakennusalan työntekijöiden veronumerosta ja – rekisteristä, joka tulevat ehkäisemään rakennusalan harmaata taloutta.

Näihin aiheisiin avautui Suomi Areenalla erinomainen kristallipalloilmiö eli saimme ennakkotietoa tulevaisuudestamme. Tänäkin vuonna tilaisuuksissa toivottavasti kuullaan kansalaisten kysymyksiä, joiden avulla jälleen poraudutaan teemoihin ja saadaan tietoa ohi normiuutiskanavien. Avainasemassa on myös tilaisuuden juontaja, jonka tulee pitää ohjat käsissä niin panelistien kuin kansalaisten rönsyileviksikin pyrkivien puheenvuorojen osalta. Mielestäni ihailtavaa ammattitaitoa juontajana on osoittanut toimittaja Arto Nyberg.

Saamme jälleen katsoa kristallipalloon ja nauttia kipakoista teemakeskusteluista. Vuonna 2011 miehen hyvinvointiin liittyvä keskustelu oli herkullinen, kun yleisössä oli miehiä 75 % ja he toivat erittäin aktiivisesti esiin mielipiteitään.