Johtamisen ajatuspankki ja aforismiluettelo

Piiskaa vai porkkanaa! – Millaisella henkilöstöpolitiikalla yritys menestyy?
18.7.2013 klo 10.30 SuomiAreena-piha, Antinkatu 2

Nyt tärähti yrittäjyyden asiantuntijoilta rautaisannos ajankohtaista tietoa henkilöstöpolitiikasta ja johtamisesta. Helmiä oli jakamassa Kone Oyj:n toimitusjohtaja Matti Alahuhta, SITRAn yliasiamies Mikko Kosonen, Aaltoyliopiston dekaani Ingmar Björkman ja AHMA insinöörien perustaja Antti Kuivalainen.

Oli täysi työ omaksua kaikkea asiaa mistä he olivatkin harmonisen yhtä mieltä. Yleisö hykerteli saadessaan herkkua valtakunnan menestyvimmiltä yrittäjiltä. Läsnäolijoiden yksimielisyyden ansiosta päädyin koostamaan johtajuuden käsikirjaan sisällytettävän johtamisen ajatuspankin ja aforismiluettelon, jota voi hyödyntää kaikessa johtamiskoulutuksessa:

1. Kun laman merkit ovat nähtävissä, on lähestymistapaa muutettava
2. Lamaantuminen laman pohjalla ei kannata
3. Laman tultua yrityksen ei pidä nukahtaa vaan luo mekanismeja, joilla havaitset elpymisen signaalit maailmalta
4. Globalisaation myötä muutosnopeus on kasvanut. Muutoksen arvattavuus on ensisijaisen tärkeää
5. Presidentin jakamat yrityspalkinnot voivat olla yrityksen kuolinisku
6. Palvelutuotantolähtöisyydestä on siirryttävä asiakaslähtöisyyteen
7. Hyvä henkilöstökulttuuri voidaan rakentaa nopeasti mutta sen voi myös nopeasti tuhota
8. Hyvä johtaja puhuu työntekijöiden kanssa tuloksista, eikä siitä miten niitä saadaan aikaan
9. Luo toiminnan mittarit oikeisiin kohteisiin kuten henkilöstöön, asiakkaisiin, toiminnan kasvuun, kehitykseen ja tuloksiin.
10. Yrityksen tulos kertoo sen miten sitä johdetaan
11. Yrityksessä on luotava yhteiset arvot ja yhtenäinen toimintakulttuuri ja saatava aikaan tunne, että olemme samaa perhettä
12. Yritys voi olla vetovoimainen minkälaisessa kulttuurissa tahansa
13. Jokaisen työntekijän on tiedettävä miten oma työ kontribuoi yrityksen koko toimintaa ajatellen eli mikä on osuuteni kokonaisuudessa
14. Rekrytoi oikeanlaisia ihmisiä; uteilaita, oppivaisia, kehitysmyönteisiä ja sellaisia joilla on syvää osaamista
15. Rekrytoi vieraasta kulttuurista ne joiden ajattelu sopii yrityksen arvoihin ja kulttuuriin
16. Pidä mielessä yrityksen diversiteetti; henkilöstössä riittävä heterogeenisuus mm. sukupuoleen, ikään ja osaamisalueisiin nähden
17. Kierrätä henkilöstöä

Yleisö esitti keskustelua eteenpäin vieviä ja syventäviä kysymyksiä joiden avulla pohdittiin mm. Suomen asemaa monikansallisesti. Suomessa ei ole pariin vuoteen nähty PK –yritysten kasvua suuryrityksiksi ja näiden miesten eväillä saataisiin varmasti yritysmaailmaan piristystä, jos näitä oppeja päästäisiin hyödyntämään. Täysi sali sai varmasti enemmänkin mitä oli tullut hakemaan.