Asenne auki niin päästään pitkälle

Nuoret työelämään – Huittisten malliin
Huittisten tori 15.7.2013 klo 13.00

Asiantuntijaryhmä oli onnistuneen monipuolinen, kun edustajia löytyi opiskelijoista, poliitikoista, yrittäjistä ja sosiaalialalta. Yksi oleellinen edustus puuttui nimittäin työtön nuori. Tilaisuudessa ei kuultu yhtään kansalaispuheenvuoroa ja se aina latistaa tunnelmaa. Tilaisuus veti hyvin huittislaisia paikalle,

Aluksi todettiin, että Huittisissa toteutetaan neljän kaupungin Dream-team mallia missä kootaan nuoret ja yrittäjät saman pöydän ääreen keskustelemaan, tutustutetaan nuoria yrityksiin ja keskustellaan molempien osapuolien motiiveista ja näkemyksistä. Tavoitteena on, että nuori saa ennen työelämään siirtymistä mahdollisimman realistisen kuvan työn tekemisestä. Valtiovallan tavoitteena on, että alle 25 –vuotiaista työllistetään jokainen ainakin kahdeksi kuukaudeksi vuosittain.

Varova Oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen totesi, että nuorisotyöttömyys on vitsaus. Hän näkee, että nuoren työllistäminen on kuin lähtisi piirtämään puhtaaseen liitutauluun koska nuorella ei ole ennakkoasenteita ja hän on inspiratiivinen. Seloy Oy:n nuori toimitusjohtaja Henri Kiuru totesi, että nuorilla on IT- ja kielitaidot hyvin hallinnassa. Hän näkee , että osaavan työvoiman puute on uhkanamme. Työnantajan tulee edellyttää nuorelta työaikojen ja työpaikan sääntöjen noudattamista ja jotkut nuoret eivät aina näitä asioita ole omaksuneet. Kun asenne nuorella on auki niin sillä päästään pitkälle.

Kansanedustaja Antti Lindtman totesi, että menetämme 40 henkilötyövuotta jokaisen työelämästä syrjäytyneen nuoren myötä. Koulun keskeytyminen on valitettavan yleistä ja hänen mielestään oppivelvollisuuden jatkaminen toisen asteen koulutukseen asti on tärkeintä. Kansanedustaja Annika Saarikko korosti, että Suomi tarvitsee työelämään kakki nuoret ja kysyi, että miksi siivoamiseen ja marjanpoimijoiksi tarvitaan ulkomaalaisia.

Huittisten kaupungin sosiaalityöntekijä Pirkko Niemi kertoi nuorilla olevan tavoitteita ja nuoret kaipaavat tietoa työpaikoista ja ammateista. Oppisopimuskoulutus on hyvä ratkaisu monelle. jotkut nuoret ovat lyhytjänteisiä. Nuorien ideoita kannattaa kuunnella vaikka heillä ei olekaan paljoa kokemusta.

Nuoria edustavat Nina Rantaniitty ja Sanna Mattila toivovat työnantajalta reiluutta, pysyvyyttä ja joustavuutta, jos työntekijä opiskelee työn ohessa. Kun nämä asiat ovat kunnossa, sitoutuu nuori hyvin työhönsä.

Tilaisuutta kuuntelmassa ollut nuorten asioiden asiantuntija Virpi Valiolan mielestä tilaisuudessa ei käsitelty ennalta ehkäisevän työn merkitystä ja sitä, että opiskeluistaan tipahtanut nuoren palvelut ovat pirstaloituneet ja välityömarkknoiden hyödyntäminen on monimutkaista sekä hankalaa.

Kuva: Toimitusjohtaja Pekka Laitinen ja sosiaalityöntekijä Pirkko Niemi