Työtä kansalle

Suomiuudistus-työpaja

Erkki Tuomioja
Markus Leikola
Elina Lepomäki
Taru Tujunen
Sanni Grahn-Laasonen (juontaja)

Keskustelun kantavaksi teemaksi nousi melko ennalta-arvattavasti työ. Työstä ja sen merkityksestä toivon mukaan pian koittavalle talouskasvulle ei voi puhua liikaa. Tujunen nosti keskustelussa esiin sen, kuinka keskustelua työstä käydään aina erilaisten järjestelmien ja systeemien kautta, ei ihmisen näkökulmasta. Työ on loppuviimeksi aika henkilökohtainen juttu, sillä suomalaiseenkin perinteeseen kuuluu jonkin verran ihmisen määrittely hänen tekemänsä työn kautta. Ahkeraa kehutaan aina muistopuheita myöten, ja esimerkillinen emäntä on kautta aikojen ollut se, joka nousi aamuvarhaisella hoitamaan askareitaan. Vaikka ympäri vuorokauden käynnissä oleva tietoyhteiskunta on muuttanut perinteisiä työn määritelmiä, eivät perusasiat ole muuttuneet mihinkään. Edelleen suomalaiset haluavat tehdä työtä, ja työ halutaan tehdä mahdollisimman hyvin.

Mediassa puhutaan vuorotellen työvoimapulasta ja suurtyöttömyydestä. Lepomäki toi esiin sen näkökulman, että työtä on niin kauan kuin on ihmisiäkin. Nykypäivänä työllistämiseen liittyy kuitenkin aina yrittäjän tai työn tarjoajan kannalta riski, sillä irtisanominen on vaikeaa ja työehtosopimukset yleissitovia. Kahdeksasta neljään arkipäivinä- tyyppistä työtä riittää yhä harvemmalle. Tuomioja ei kuitenkaan pidä osa-aikaista tai määräaikaista työtä automaattisesti huonona asiana, työntekijän omana valintana se voi palvella loistavasti niin työntekijää kuin työnantajaakin. Itsekin tein vuosia osa-aikaisia töitä määräaikaisilla sopimuksilla, opiskelun ohessa ruokarahoja tienaten. Kaikki eivät haluakaan sitoutua kokopäiväiseen työskentelyyn esimerkiksi elämäntilanteen tai perhesyiden vuoksi.

Maailmanmarkkinoiden näkökulmasta Suomen heikkouksia ovat syrjäinen sijainti ja verrattain pieni volyymi tuotannossa. Mutta on meillä vahvuuksiakin. Tujunen tiivisti ne suomalaisen kansanluonteen kuvakseen; täällä asuu rohkeus, sinnikkyys ja positiivinen eteenpäinkatsomisen fiilis. Kun paneelin yleisö pääsi äänestämään, oli sanoma selvä. Työssä on tulevaisuus. Ja nimenomaan suomalaisessa työssä on Suomen tulevaisuus. Ei unohdeta sitä, kun seuraavan tehdään kaupassa vertailua Suomessa ja ulkomailla valmistetun tuotteen välillä.