Nainen on naiselle nainen

Alkuun pieni arvoitus (vastaus löytyy lopusta): mies joutui poikansa kanssa liikenneonnettomuuteen. Mies kuoli heti, poika vietiin sairaalaan leikkaukseen. Potilaan nähdessään kirurgi totesi, ettei voi leikata, koska potilas on hänen poikansa. Miten tämä on mahdollista?

Yksi parhaista huomioista naisten uraa koskevan keskustelun aikana tuli yleisöstä: Suomessa on sallittua halveksia naista, joka tekee paljon töitä, varsinkin jos kotona on pieniä lapsia. Asenneilmapiiri on edelleen se, että naisen paikka on ensisijaisesti kotona lapsiaan hoitamassa ja vasta toissijaisesti työelämässä uraa luomassa. Paula Risikko kertoi, miten tuoreelta naisministeriltä kyseltiin jatkuvasti, kuinka hän yhdistää perheen ja työn, mieskollegoilta kysyttiin mikä on heidän seuraava tavoitteensa. Itseltäni kysellään säännöllisesti, koska hankin miehen ja lapsia ja muistutetaan, miten elättäjän löytäminen ja perheen perustaminen on kuitenkin se naisen perimmäinen tehtävä. Nuorempana suututti, nykyään lähinnä naurattaa kysyjien yksinkertaisuus ja omiin asenteihinsa juuttuminen.

Työelämän tasa-arvokysymyksiä ei ratkaista sukupuolikiintiöillä. Niitä ratkaistaan luomalla lainsäädännöllä tilanne, jossa lastenhankkinnan kustannukset ja leikkaukset eivät kohdistu vain naisvaltaisille aloille ja jossa myös isillä on aito mahdollisuus jäädä vanhempainvapaalle. Niitä ratkaistaan asennemuutoksella, lasten lelukuvastoilla joissa ei ole nimetty erikseen tyttöjen ja poikien leluja ja opinto-ohjaajilla, jotka kuuntelevat oppilaan kiinnostuksenkohteita eivätkä katso sukupuolta ohjatessaan jatko-opintoihin. 

Vastaus arvoitukseen: kirurgi oli pojan äiti. Jos vastasit oikein, onneksi olkoon, et suhtaudu ammatteihin sukupuolinormittuneesti. Jos vastasit väärin, minulla on sinulle huonoja uutisia.