Meneppäs siitä syrjäytymästä!

Kun Eetunaukiolla keskiviikkona keskusteltiin nuorten syrjäytymisestä, mukana keskustelussa oli myös kaksi nuorta. Heillä oli kerrottavanaan viiltäviä esimerkkejä siitä, kuinka pärjäämisen kelkasta pudonneita nuoria nyky-yhteiskunnassa kohdellaan. Nuorten alkoholikokeiluja pidetään luonnollisena osana nuoruutta ja niitä saatetaan osissa koteja jopa tukea. Samaan aikaan nuorten päihdehoitolaitoksen ainoa päiväohjelma on siivous ja viihdykkeenä toimii yksi televisio, jonka ohjelmatarjonta on normaaliakin rajoitetumpaa. Nuoret kokevat, ettei kukaan kuuntele heitä, kukaan ei tosissaan kysele kuulumisia eivätkä he ole kuin taakka yhteiskunnalle.
Kun nuori syrjäytyy, syy siitä kaadetaan helposti hänen omaan niskaansa. Koulupudokasta pidetään tyhmänä ja laiskana, vaikka taustalla voi olla todellisia keskittymis- tai oppimisvaikeuksia. Perheessä saattaa olla ongelmia eikä nuori saa kotoa tarvitsemaansa tukea, tai se ei riitä paikkaamaan muun elämän puutteellisuutta.
Mitä sitten lääkkeeksi nuorten syrjäytymiseen? Nuori tarvitsee aukottoman turvaverkon. Ensisijaisesti nuoren saaman tuen on tultava kotoa, ja perheitä tulee tukea yksiköinä ja yksilöinä niin, että koko perhe jaksaa paremmin. Jos nuori tarvitsee yhteiskunnan tukea, sitä on oltava helposti hänen saatavillaan. Nuorta ei pidä lähettää aina luukulta toiselle selvittämään ongelmiaan, vaan viranomaisten eri organisaatioissa pitää pystyä vaitiolovelvollisuuden rajoissa auttamaan nuorta kokonaisvaltaisesti. Jonkun pitää ehtiä pysähtymään ja kysymään nuorelta, mitä hänelle todella kuuluu, ja kuunnella myös vastaus. Tilaisuudessa puhunut nuori kiitteli sosiaalityöntekijää, joka oli auttanut häntä hoitamaan käytännön asioita, puheluita pankkiin ja muuta sellaista. Olisiko ollut sama nuorimies äänessä, kun keskustelijoiden joukosta nousi toive auttajista jotka tekevät työtä sydämmellään. Sosiaali- ja terveysministeri Risikko lohdutti kuulijoita sanomalla, ettei välittäminen ole kadonnut yhteiskunnasta, se on vain muuttanut muotoaan. Ehkä sen olisi aika kohdistua niihin, jotka eivät sitä uskalla pyytää.