Komissaari piinapenkissä

Kun yleisö päästetään tenttaamaan Euroopan komission talouskomissaari Olli Rehniä, voi arvata kysymysten koskevan pitkälti meneillään olevaa velkakriisiä. Ensimmäinen, ennakkoon saatu kysymys käsitteli kuitenkin laajemminkin Euroopan Unionin tehtävää. Alkuperäinen tarkoitus ei kuitenkaan ole muuttunut; komissaari Rehn näkee EU:n tärkeimmän tehtävän olevan edelleen pysyvän rauhan sekä hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen Euroopan alueella.
Yleisön joukosta tuli kysymys talouskriisin vaikutuksista nuorisotyöttömyyteen ja nuorten syrjäytymiseen työelämän ulkopuolella. Komissaari piti ensisijaisen tärkeänä, että velkakriisistä päästään nopeasti yli, jolloin talouskasvu parantaa nuorisonkin työllistymismahdollisuuksia. Muualla Euroopassa nuorisotyöttömyys on vielä Suomeakin suurempi ongelma, ja sen voittamiseen tarvitaan myös erityistoimia. Nuorten työllistymistä on edesautettava esimerkiksi kehittämällä oppisopimuskoulutusta ja mahdollisuuksia työharjoitteluun. Tärkeäksi keinoksi voitaneen nostaa myös riittävä oppilaanohjaus, jonka avulla voitaisiin auttaa nuorta löytämään itselleen sopiva urapolku. Samalla voitaisiin välttää tilanteita, joissa nuori valitsee puutteellisen tiedon perusteella itselleen väärän alan ja mielenkiinnon lopahtaessa tippuu kärryiltä joko jo opiskeluvaiheessa tai työelämään siirtyessään.
Komissaari nosti esiin myös edut, joita Suomen kaltainen pieni maa saa
kuuluessaan EU:n kaltaiseen, suurempaan yhteenliittymään. Vaikka
markkinavoimien toimintamekanismit ovat osittain jyränneet kansanvaltaa ja demokraattista päätöksentekoa, tuo yhteisvaluutta kuitenkin turvaa ja vakautta Suomellekin. Loppukaneetiksi komissaari Rehn muistutti, että kriisien voittamiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi tarvitaan asiallista ja analyyttistä keskustelua, joka toivottavasti jatkuu SuomiAreenan päätyttyäkin.