I <3 duaalimalli

Me korkeakouluja vai korkeakoulut meitä varten?
Sanni Grahn-Laasonen, Jouko Jokinen, Jari Multisilta, Otto Oksanen, Otto Toivanen, Ville Aalto-Setälä

Ensimmäisen puolen tunnin aikana ehdin huolestua panelistien muistista, kun keskustelussa puhuttiin vain yliopistoista. Yliopistot tekevät tutkimusta ja yliopistojen professoreilla on liian kiire. Yliopistot sitä ja yliopistot tätä. Toinen puoli, se satakuntalaisille tutumpi, korkeakoulukentästä tuntui unohtuvan. Onneksi ei kokonaan, sillä myös duaalimalli ja ammattikorkeakoulujen olemassaolo pääsi lopulta mukaan keskusteluun. Sanni Grahn-Laasonen totesi nykyisen korkeakoulurakenteen tuottavan hyviä tuloksia mutta peräänkuulutti yhteistyön tiivistämistä. Porissa korkeakoulujen yhteiskampus oli vähän aikaa varsinainen politiikan kuuma peruna, eivätkä jälkipuheet oli vieläkään kokonaan vaienneet. Eikä niiden pidäkkään vaieta. Vaikka duaalimalli on hyvä, yhteistyöllä saavutetaan pelkkää etua kaikille. Yhteisillä tukipalveluilla ja kirjastoilla saavutettaisiin toki selvää säästöä kouluille, mutta ristiinopiskelumahdollisuuksista ja joustavista opintopoluista hyötyvät nimenomaan opiskelijat.

Jari Multisilta peräänkuulutti nimenomaan joustavuutta opintopolkuihin ja käytti esimerkkinä Porissa toimivaa insinööristä diplomi-insinööriksi -polkua. Satakunnan ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijoilla on nimittäin mahdollisuus suorittaa erillinen matematiikkamoduuli. Jos myöhemmin hakeutuu yliopistokeskukseen DI-opintoihin, kyseinen moduuli vähentää huomattavasti suoritettavien täydentävien opintojen määrää. Vaikka en itse aikanani tarttunut mahdollisuuteen, pidän sitä loistavana ideana ja esimerkkinä hedelmällisestä yhteistyöstä eri korkeakoulujen välillä. Nykyään puhutaan paljon siitä, kuinka jokaisen pitää elämänsä aikana olla valmis vaihtamaan ammattia ja kouluttautumaan lisää. Tällaisilla ratkaisuilla tasoitetaan hieman opiskelijan tietä, luodaan helppo väylä lisäkoulutukseen ilman, että se alunperin valittu ala menee kokonaan vaihtoon. Kaikki eivät kuitenkaan mahdu hoitoalalle.