Kodin, koulun ja kirkon yhteistyön vahvistaminen

Avauksia nuorten hyvinvoinnista
Pe 18.7.2014 klo 13.15
Kauppatori

Kodin, koulun ja kirkon yhteistyön vahvistaminen

Meidän kaikkien pitäisi ottaa tosissaan lastensuojelun asiantuntijoiden lausunnot. Nimittäin suuri joukko lapsistamme ei voi hyvin. Lisääntyneet lasten huostaanotot sekä monien vielä peruskouluikäisten lasten hätä pyytää apua viranomaisilta kertoo, että kaikki ei silloin ole kohdallaan.

Vanhempien vastuulla on rakentaa lapsilleen kivijalka elämiseen, joka pohjautuu turvallisuuteen. Heidän pitää opettaa lapsilleen miten käyttäydytään ja otetaan muut huomioon. Vanhempien ei pidä olla lastensa kavereita, vaan isiä ja äitejä, jotka omalla esimerkillään näyttävät heille elämisen malleja.

Lasten kasvatus lähtee monista muistakin puroista

Koulut ja opettajat tekevät parhaansa lasten kasvatuksessa, mutta heiltä on rajattu mahdollisuudet asioihin puuttumiseen.
Kirkon pitäisi palauttaa arvostuksensa perheiden kasvatuksessa ja antaa voimakkaampia mielipiteitä eri asioista, esimerkiksi tästä lasten turvattomuudesta.

Varusmiespalvelusaika 362 vuorokauteen

Varusmiespalvelusaikaa pitäisi nostaa kaikille 362 vuorokauteen. Nuoret menisivät silloin varusmiespalvelukseen valmiimpina, kun tietäisivät sen kestävän pitempään. Palvelusajan aikana oltaisiin varmasti tultu miehiksi ja oltaisiin valmiimpia ottamaan vastuuta tulevista perheistään. Lisäksi pitempi varusmiesaika saisi heidät myös ajattelemaan siviiliin päästyään työelämästä eri tavalla mihin nyt on totuttu. Halukkuutta olisi varmasti mennä sellaisiinkin ammatteihin, missä ei välttämättä aina olisi kivaa.

Kodin, koulun ja kirkon yhteistyötä pitää vahvistaa. Hyvällä yhteistyöllä voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä ja helpottaa niiden ratkaisemista.