Arvojen arviointia

Rehellisyys, auttamisen halu ja anteeksiantavaisuus.

Nämä ovat arvoja, joita suomalaiset pitävät hyvin tärkeinä. Toteutuvatko arvot arjen teoissa? Entä minkälaisiin arvoihin pitäisi sitoutua tulevaisuudessa? Näitä kysymyksiä pohtivat kansanedustaja Matti Vanhanen, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Anna Munsterhjelm, Seta ry:n hallituksen jäsen Emil Bulut ja kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen. Millaiselle arvopohjalle Suomi rakennetaan tänään ja tulevaisuudessa? -tilaisuus keräsi paikalle myös nuoria aikuisia, mikä ilahdutti huomioitsijaa.

Vanhanen totesi, että kirkon arvot näkyvät edelleen vahvasti suomalaisessa yhteiskunnassa. Auttamisen halu kasvaa etenkin taloudellisessa ahdingossa. Pekonen puolestaan oli huolissaan itsekkyydestä ja vihan ilmapiiristä. Hän kaipasi lisää anteeksiantamisen taitoa. Bulut huomauttikin, että vastakkainasettelun sijaan kaivataan suvaitsevaisuutta ja rehellisyyttä. Seksuaalivähemmistöjen asema ja vihapuhe nousivat esille monessa kohtaa. Keskustelijat olivat melko yksimielisiä - kaipasin enemmän eriäviä mielipiteitä, tarkentavia kommentteja ja haastavia kysymyksiä.

Entä mihin arvoihin sitten pitäisi sitoutua tulevaisuudessa? Pekosen mielestä rehellisyys, auttamisen halu ja anteeksiantavaisuus ovat hyvä ydin arvopohjalle myöskin tulevaisuudessa. Tärkeinä rakennuspalikoina pidettiin myös välittämistä, kestävää kehitystä ja vapautta olla oma itsensä. Vanhanen kiteytti keskustelun loppupuolella, että avoin ja hyvä yhteiskunta perustuu vapauteen, veljeyteen ja tasa-arvoon.