Tulevaisuuden innovaatioita puhetta unohtamatta

Huomioitsijana olen mukana kolmatta kertaa. Ohjelma on esitteen mukaan monipuolinen. Tarjontaa on paljon josta valita, mutta kiinnostavia tilaisuuksia menee päällekkäin. Nähtäväksi jää miten keskusteluissa sivutaan paljon puhuttaneita yhteiskuntapoliittisia kysymyksiä? Esitetäänkö uusia toimivia ideoita vai tyydytään kertomaan mitä on tehty? Työelämän ja koulutuksen muutokset vaikuttavat paikalliseen hyvinvointiin. Elämänaikainen oppiminen, kehitys ja kasvu sekä niiden osaamisen hyödyntäminen ovat suomalaisten pärjäämisen elinehtoja. Työelämän eri mahdollisuudet, koulutuksen uudistaminen kestävän kehityksen perusteella sekä sote- uudistuksen toteutuminen ovat aihepiirejä, joita seuraan.
Keskusteluissa toivottavasti kuullaan aiheista hyviä käytäntöjä kuin myös tulevaisuuden ideointia. Odotan siis mielenkiintoisia hetkiä keskustelujen kuulijana kuin huomioitsijana.