Pieninä sirpaleina on leipäni maailmalla

Eetun aukion lavalla keskusteltiin tulevaisuuden työelämän luonteesta ja muutoksista. Näkymä on, että pienistä sirpaleista kootaan tulevaisuuden työura nykyisin elettävän kaoottisen muutoksen aikana. Kaoottista muutosta luonnehtii yllätyksellisyys ja kehityksen vaikea ennustettavuus. Monia nykyisiä ammatteja katoaa. Noin kolmannes nykyisin tehtävästä työstä häviää. Itseä on koulutettava uudelleen monta kertaa työuran aikana. Toimenkuvia muokataan uudelleen. Toivottavasti syntyy myös uusia. Ministeri Jari Lindtröm avauspuheessaan näki muutoksen mahdollisuutena uuteen parempaan. Työkulttuuri, joka mahdollistaa kehityksen edistää hyvää muutosta. Digitalisaatio ja automaatio suorittaa tulevaisuudessa suurenosan töitä. Innovaatioiden kautta luodaan uutta. Kokeileva työkulttuuri sallii uudet ideat.
Työ on eloonjäämiskysymys sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle. Se on väline, jolla hankitaan toimeentulo. Siis täytyy olla työtä. Antti Palolan mukaan nyt on liian vähän työtä. Jokaisen ei ole mahdollista ruveta yrittäjäksi. Paneelissa mainittiin, että ”nuoret hakee intohimoa, oman identiteetin jatketta työstä”. Toisaalta nykyisin satsataan nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen, juuri siksi kun on toisessa tilanteessa olevia nuoria. Yksilön omaa vastuu oman elämänsä käsikirjoittajana korostettiin. Perään kuulutettiin halua päivittää omia tietojaan, asennetta. Mutta ympäröivästä maailmasta pitää olla saatavissa tietoa. Samoin luottamuksen ilmapiiriä työpaikalla, joka syntyy yhdessä tekemisen kautta.
”Työn ääressä tehdään työn sisältö”. Yhdessä, erilaiset vahvuudet vuoropuhelemassa. Työelämässä etsitään keinoja esim. yhteiskuntasopimuksen avulla. Miten liikkuvuutta työstä toiseen, työpaikasta toiseen voi yksilön kohdalla tukea? Mikä on työnantajan vastuu, vai kaatuuko itsensä kehittäminen yksilön itsensä maksettavaksi? Miten vaaleilla valitut päättäjät pidetään tässä kehityksessä mukana, jotta taloudelliset resurssit toimille/kehitykselle ovat mahdollisia? Palkka tuottaa veroeuroja yhteiskunnalle.

Ei. Ehkä. Kyllä! Uudistumisen voima työssä
16.7. klo 10:30-11:45
Puhujina: Kiskola Reijo toimitusjohtaja, Arla Ingman Oy
Multala Sari kansanedustaja, kok.
Mäkynen Jyrki puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry
Nordman Joonas näyttelijä, käsikirjoittaja
Palola Antti puheenjohtaja, STTK
Sydänmaanlakka Pentti johtaja, konsultti, Pertec Consulting Oy
Järjestäjät: Työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hanke
Paikka: Eetun aukion lava