Perinteiset roolit ohjaavat työssä ja kotona

Kaupungintalon valtuustosalissa keskustelivat Väestoliiton, SAK, Suomen yrittäjien, EK ja julkisen sektorin työnantajan edustajat Väestöliiton #parassyy – hankkeen teemasta työn ja perheen yhteensovittamisesta elämässä otsikolla " Maailman paras syy yhdistää perheen ja työ". Ville Niinistö toi keskustelussa esiin lainsäätäjien näkökulmaa.
Todettiin perhe-elämän ja työn onnistuneen yhteensovittamisen olevan kaikkien etu. Esteinä toteutumiselle nähtiin työelämään juurtuneet asenteet. Suomalaisessa yhteiskunnassa on pitkä historia sillä, miten perheessä työt jakautuvat miesten ja naisten töihin. Ville Niinistön mukaan asenteita ei korjata valistuksella vaan lainsäädännöllä. Työlainsäädäntöä on säädettävä perheysvällisempään suuntaan. Yrittäjien edustajan näkökulmasta meidän järjestelmä ei taivu esim. työpankkien käyttöön lainsäädännön vuoksi. Naisvaltaisilla aloilla esim. sairaan lapsen takia poissaolo työssä näkyy äidin työpaikan kustannuksina. Paikallisten sopimismahdollisuuksien lisääminen nähtiin toteuttamiskeinoksi. Aitoa yhdessä tekemistä ja keskustelua sekä joustoa puolin ja toisin kaivattiin.
Kaikki panelistit näkivät perhe – käsitteen olevan monimuotoinen. Etuuksien rakentaminen edellyttää määrittelyä.
Esimerkkejä keskustelussa esitetyistä ratkaisuehdotuksista: joustava työaika (lyhennetty päivittäinen työaika; vuorotyössä voisi sopia tietyn jakso mittaisen vain päivävuorojakson elämän tilanteen mukaan).” Paluun verkoston ”ylläpitäminen luo matalaa kynnystä palata takaisin. Etätyö aloilla, joissa se on mahdollista työn luonteen vuoksi. Esimerkkinä mainittiin asiantuntijatyö. Kysyttiin, miksi kaikilla työpäivä alkaa samaan kellonaikaan päivästä? Eriaikaistamisen nähtiin tasaavan liikenteessä ruuhkia ja vähentävän työmatkaan kuluvaa aikaa.
Esitettiin esim. perhevapaiden kiintiöimistä miehille. Yhtä paljon kannatusta sai perheen itsemääräämisoikeuden säilyttäminen. Keinoja haetaan yhteistyöllä työyhteisössä pelisäännöt keskustelemalla. Lapsen edusta kaikki olivat yhtä mieltä. Sanoma oli lain säätäjille, että yksilön elämänkaareen liittyvien tilanteiden yhteensovittaminen työelämässä olisi nykyistä paremmin mahdollista.
Naisen ja miehen roolit jakautuvat perinteisesti perheessä. Naisten pitäisi kodin töissä ottaa miehet ”apupojan” asemasta tasavertaiseksi toimijaksi. Naisten ja miesten” kotimarkkina-aseman ”pitäisi olla samanarvoiset. Lapsi tarvitsee niin äitiä kuin isää kehityksensä eri vaiheissa. Nuoret toivottavasti muuttavat käytäntöjä.Maailman paras syy yhdistää perheen ja työ
17.7. klo 12:15-13:30
Puhujina:Koivuranta Eija, toimitusjohtaja, Väestöliitto
Koskinen Mikko, koulutuspäällikkö, SAK
Neimala Antti, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
Niinistö Ville puheenjohtaja, Vihreät
Oksala Ilkka johtaja, EK
Viljanen Ritva, sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki
Venäläinen Riikka juontaja, yhteiskuntatoimituksen päällikkö, YLE
Järjestäjät: Väestöliitto, #parassyy
Paikka: Kaupungintalon valtuustosali