Miten Itämeri pelastetaan?

Itämeren pelastamisesta kuultiin puheenvuoroja Isokarhun kauppakeskuksessa. kuuluvuuden kannalta paikka on haasteellinen. Keskustelijat edustivat toimintaryhmiä, joilla oli kosketuspintaa Itämereen. Kuulijat saivat informatiivista tietoa kunkin tahon toiminnasta sekä miten toiminassa on otettu suojelunäkökulma huomioon. Suurimmiksi saastuttajiksi nähtiin yhdyskunnnan toiminta sekä maatalous. Fosfori- ja ravinnepäästöt on edelleen ongelma.
Keskustelussa vedottiin päättäjiin, että Itämeren rannikkokunnissa ja kaupungeissa tehtäisiin ympäristösuojelun vaatimukset huomioivia päätöksiä.
Itämeren nykyinen tilanne vaatii nopeita käytännön toimia. Niitä odotellessa.