Kuka siivoaa tulevaisuuden Suomessa

Puhtausalan järjestämässä tilaisuudessa kuulijajoukko oli muutamaa ulkopuolista lukuun ottamatta alan ammattilaisia. Keskustelu lähti liikkeelle tutkimustuloksesta, mikä lisää työn tehoa? Siistijät nauttivat työssään mahdollisuudesta tehdä itsenäisesti työtä. Luotettava työntekijää arvostavaa esimies sai kiitosta. Ihanat asiakkaat, siivouksen maksajat mahdollistavat työn. Kansanedustaja  Juhana Vartiainen korosti, että työn sisältö tiedetään työntekijöiden keskuudessa. Siivousala on muuttunut osaamista vaativaksi. Mittarina on asiakkaan hinta. Eriasteinen koulutus lisää ammattitaitoa.Toimialajohtaja  Päivi Niemi-Laine puheenvuorossaan  korosti, ettei kuka tahansa voi siivota. Tietämystä tarvitaan, koska siivouksella on yhteiskunnallista merkitystä. Terveysnäkökulma on merkittävä. Kiinteistöistä pidetään huolta. Siivotut paikat niin työntekijöille kuin asiakkaille on miellyttäviä. Mitoituksiin liittyvä työmäärään joka on hinnoittelun perusta. Siivoojan rooli on usein näkymätön. Kaikki on puhdasta kun muut tulevat.

Työvoiman riittävyys.

Työtön työnhakija ja vapaa työpaikka ei aina kohtaa. alueellisia eroja on. Siivoukseen voi liittyä monitoimitehtäviä, jotka edellyttää kielitaitoa. Maahanmuuttajien puuttuva kielitaito on usein työllistymisen este.

Kansantaloudellinen ongelma on, että ala kuuluu matalapalkka aloihin. Nuoret eivät ole alasta kiinnostuneita. Maahanmuuttajat tekevät, koska suomalaisia tekijöitä ei ole saatavilla. Alentamalla pienipalkkaisten verotusta tuetaan työllistymistä. Kannattaa ottaa työtä vastaan pienemmälläkin palkalla. Johtaminen on edellytysten mahdollistamista. Hyvä johtamiskulttuuri tukee hyvää ilmapiiriä. Keskusteleva työkulttuuri työpaikoilla lisää eri ammattiryhmien työnsisältöjen tuntemusta. Hyvä siivous jää huomaamatta. Jos paikat eivät ole kunnolla siivottuja, se huomataan. Valituksia tulee. Keskustelu ei antanut vastausta, millaista on tulevaisuuden siivous? Huomioitsija kuuluu näihin harvalukuisiin ulkopuolisiin.

Järjestäjät:SSTL Puhtausala ry

Puhuja(t):

Kari Hannus apulaiskaupunginjohtaja,Porin kaupunki

Taina Huttunen liiketoimintajohtaja,ISS Palvelut Oy

Ari Jalonen kansanedustaja,Perussuomalaiset

Karoliina Jarenko toimitusjohtaja,Filosofian Akatemia

Päivi Niemi-Laine puheenjohtaja,JHL

Juhana Vartiainen kansanedustaja,Kokoomus

Juontaja: Kimmo Collander johtaja,Amcham