Kansan sivistystä pienellä budjetilla

Toiminnan jatkuvuutta pidettiin tärkeänä. Liputettiin elinikäisen oppimisen kulttuurin juurruttamisesta aina työelämälähtöiseen näkökulmaan. Kansalaisena sivistyminen tulee jatkossa korostumaan kansalaistaitojen osaamisena. Erilaisten esim. käsityötaitojen siirtäjänä ja vaalijana kansalaisopistot tekevät arvokasta työtä. Taito- ja taideaineiden tuntimääriä on viime vuosikymmeninä vähennetty huomattavasti perusopetuksen opetussuunnitelmasta. Keskustelussa tuli esiin myös sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeys. Eri ihmiset osaavat ja ovat kokeneet elämänsä aikana asioita. Kohtaaminen mahdollistaa tiedon siirtämisen niin seuraaville sukupolville kuin oman ikäluokkansa edustajalle.
Paneelissa koko kansan sivistäjänä toimimisen puolesta puhuu vapaaehtoisuus ja matala kynnys tulla kursseille; ei ole tutkintotavoitteista, voi kokeilla uusia asioita esim. lyhytkursseilla. Porissa opistojen kursseista saa hyvin tietoa, mikä edes auttaa sitä, että voi lähtee kokeilemaan jotain uuttakin. Lyhytkurssi ei sido pitkäksi aikaa.
Professori Jyri Manninen kyseenalaisti opetusta koko kansan sivistäjänä, mm. seuraavin arkumentein 70 % opetukseen osallistujista on naisia. Miesten vähäisempään osuuteen ei keskustelussa esitetty syitä. Eriarvoistavaksi koettiin se, että samalla kurssilla jatkaa vuodesta toiseen samat henkilöt. Uusille ei ole mahdollista päästä mukaan. Nykyinen rahoitustilanne voi johtaa kurssimaksujen nousemiseen, joka voi karsia pienituloisia ja työttömiä pois. Opintosetelit helpottavat pienituloisten opiskelua kurssimaksujen osalta, mutta matka kotoa opistolle voi maksaa jo enemmän. Jyri Manninen muistutti myös koulutussuunnittelun ohjaavan kurssitarjontaa. Ratkaisuksi hän ehdotti jalkautumista.
Hyötyjä on tutkittu. Sitä on todettu olevan. Lopuksi päästiin paneelissa hallitusohjelmaan. Koulutuksen eurottamisen kannalla ei kaikki panelistit ollut. Mittaaminen ja arviointi voi nostaa osallistumiskynnystä.

Erilaisia leikkauksia kohdentuu myös vapaan sivistystyön kenttään. Osaaminen on pienen maan elinehto, mutta miten laadukas opetus toteutetaan ilman satsausta, rahaa, opetushenkilökuntaa, materiaaleja? Hallitusohjelma on sen laatineiden edustajien arvovalinta tulevaisuudessa annettavan koulutuksen laatuun.KANSALAISOPISTO- koko kansan sivistäjäkö? 14.7. klo 15:45-17:00
Puhujina: Elomaa Ritva ”Kike” kansanedustaja, ps.Laitinen-Pesola Jaana kansanedustaja, kok. Lehti Juha aikuisopiskelija, Vuoden ansioitunut opiskelija 2014 -palkinnon saaja, Luukkainen Ollipuheenjohtaja, OAJ, Manninen Jyri professori, Itä-Suomen Yliopisto Nuottanen Jaana juontaja, toiminnanjohtaja, Kansalaisopistojen liitto KoL
Järjestäjät: Porin seudun ja Otsolan kansanopistot
sekä Kansalaisopistojen liitto Kol
Paikka:Puuvillan puisto