Kannattavat työmarkkinat Suomen elinehto

Paneelissa keskusteltiin työnteon kannattavuudesta niin työntekijän kuin yrityksen näkökulmasta. Maltillinen palkankorotus sopii tähän aikaan. Vahvasti tulivat esille muutkin keinot työn tuottavuuden parantamiseksi. Paikallisen työntuottavuuden noston löytäminen, muutosturvaan liittyvät seikat sekä palvelusuhteen turva-asiat. Todettiin, että työelämän kehittämiseen liittyvät muut seikat ovat jääneet taka-alalle. Julkisuudessa on puhuttu esim. työajan pidentämisestä. Keskustelun ydin pitäisi olla rakenteellisten seikkojen määrittäminen uudelleen. Työajan mekaaninen pidennys ei ole ratkaisu. Päättäjiltä toivottiin päätöksiä investointeja tukevaan suuntaan. Yrittäjiltä toivottiin halua investoida, jotta työpaikkoja syntyisi. Riskinoton pitäisi olla houkuttelevaa,
Työtä tekevä ikäluokka on pieni ja tulevaisuudessa vielä pienempi. Työajan pitäisi olla tuottavaa. Palkka maksetaan tehdystä työstä. Isot kehityksen loikat syntyvät teknologisen kehityksen ansiosta. Korvaako teknologia ihmisen vai käyttääkö ihminen työnsä apuna teknologiaa.
Suomessa kansainvälisesti ovat pienet tulierot. Paneelissa todettiin Suomen olevan maa, johon ei ole syntynyt pääomia. Verotuksen keventäminen nähtiin ratkaisuksi pitää pääomista huolta. Verottaa voi maksukyvyn mukaan. Todettiin rikkaita olevan todella vähän.
Työntekijän kannalta olisi tärkeää löytää keinoja siirtyä työstä toiseen mahdollisimman joustavasti. Liikkuvuus on kaikki kaikessa. Palkalla pitäisi tulla toimeen oman elämänsä rajoissa. Yrityksellä pitäisi olla varaa työllistää.
Perustulo korvaisi osittain nykyistä sosiaaliturvaa. Työttömän kannattaisi tulevaisuudessa ottaa lyhytaikainen työ vastaan, jos tavoitteeseen yhteensovittamisesta päästään. Käsitettä ei kuitenkaan avattu keskustelussa kovin laajasti.
Kaiken pitäisi tapahtua nopealla muutosvauhdilla. Onko nopea vauhti hyvä vai huono asia, siihen ei keskustelussa otettu kantaa. Tärkeä näkökulma keskustelussa tuli ”Olennaista on vahvistaa kansalaista itse päättämään omista asioistaan sekä osallistumaan työelämän kehittämiseen. Hyvää tulosta tehdään yhdessä, ME- hengessä. Suomessa voidaan tulevaisuudessa hyvin osaavien palkanmaksukykyisten yritysten kautta. Palkallaan elävä työtekijä kierrättää työllistävää vaikutusta esim. kuluttamalla.Uskallusta yrittää ja luoda työpaikkoja tarvitaan.


Elääkö Suomi-neito palkalla, pääomilla vai perustulolla? Kannattako työnteko, erkaneeko eliitti, kestääkö hyvinvointi?
15.7. klo 10:30-11:45
Puhujina: Apunen Matti, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Mörttinen Leena metsänomistaja, toimitusjohtaja, Perheyritysten liitto
Pekkala Juhani toimitusjohtaja, Kaupan liitto ry
Sinnemäki Anni apulaiskaupunginjohtaja, Helsingin kaupunki
Yli-Huttula Tuomo viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Finanssialan keskusliitto
Järjestäjät:STTK
Paikka: SuomiAreena -piha, Antinkatu 2