Suomi pysähtyy?

Koulutuksesta, sosiaali- ja terveysmenoista, työttömyysturvasta jne. leikataan. Omavastuita ja asiakasmaksuja korotetaan. Hyvätuloisten tuloveroja ei kuitenkaan missään tapauksessa nosteta.

Kaikilta tulonsa jokapäiväiseen kulutukseen laittavilta otetaan. Tämä ei voi olla näkymättä kulutuskysynnän vähenemisenä ja sitten taas työttömyyden lisääntymisenä. Vientiponnisteluista puhutaan liiankin vähän. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusteet kuitenkin kestävät. Toki myös kehittäjiä tarvitaan kuten demarien tilaisuudessakin tuli esille.