TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄ SUOMESSA

Tiistaina keskusteltiin mielenkiintoisesta aiheesta 'jättävätkö korkeakoulutetut Suomen?' Tilaisuuden oli masinoinut Akava, ja lavalla oli Päivi Anttikosken ja Vesa Vuorenkosken johdattelemina neljä korkeatasoista keksustelijaa, Niklas Geust,  Ilkka Halava, Karoliina Korppoo ja Matti Lehtonen. Yleisön joukossa oli Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, joka muutaman kerran kutsuttiin kommentoimaan.

Tilaisuuden aluksi esiteltiin Akavan tuore tutkimus suhtautumisesta työelämään. Monen yllätykseksi nuorten, alle 35-vuotiaiden arvot eivät juurikaan eronneet yli 40-vuotiaiden arvoista. Tärkeimmiksi asioiksi katsottiin vakaa toimeentulo, vakaat työsuhteet ja kannustava työyhteisö.

Kaikkien keskusteijoiden suulla todettiin, että työelämä on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti Perinteinen työnantaja/työntekijä asetelma on vähitellen historiaa Suomessakin ja itse itsensä työllistävien määrä lisääntyy. Digitalisointi on yksi perussyy tähän kehitykseen. Kuten pari kes<kustelijaa totesi, aikanaan 'luddiitit' vastustivat kehruu-Jennyjä ja rikkoivat koneita, kun ne muka veivät työpaikkoja.Asiahan on päinvastoin - kun autot korvasivat hevoset ja höyrykoneet lihasvoiman, se oli kaikkien etu. Nyky-Suomessa täytyy ratkaista, pitääkö 'Kustin' polkea ympäri Suomen viitenä päivänä viikossa pari kirjettä laukussaan, vai riittääkö vähempi.

Tulevaisuudentutkija Ilkka Halava totesi, että meillä on eletty 20 'valmiin Suomen vuotta', mikä on suuresti jarruttanut kehitystä. Työttömyys- ja sosiaaliturva, älytön verotus, raamatunpaksuiset sopimukset - nämä ovat olleet tedellinen kehityksen jarru. Suomalainen yhteiskunta on edelleen palkansaaja- ei yritysyhteiskunta. Ajattelutapa on 100 vuoden takana, jolloin työläiset klo 7 valuivat tehtaan portista sisään ja klo 16 ulos. Koko työmarkkinaprosessi peilaa edelleen tätä vaihetta historiassamme. Nykyaika ja tulevaisuus vaatii uutta ajattelua.

Ilkka Halava totesi, samoin kuin maanantaina, että kansallisvaltioajattelu on viime vuosisadan malli. Tulevaisuus on kaupunkivaltioiden. Suomeen on tulossa 18 maakuntaa, jotka siis olisivat nykyajan kaupunkivaltioita. Tärkeää olisi, että kaikissa ei noudatettaisi samaa mallia, vaan että niissä noudatettaisiin ennakkoluulottomia kokeiluja.

Palkka tulisi maksaa työtulosten mukaan, ei työajan. Verojärjestelmä on täydellisen remontin tarpeessa. Korko- ja osinkotulot ovat lievemmin verotettuja kuin sijoitukset yrityksiin, mikä on tedella epäkohta. Koskahan Suomessa uskalletaan siirtyä tasaveroon, mikä ratkaisisi hyvin monta ongelmaa. Silloin ihmisillä olisi todellinen omavastuu.

Panelisteilla oli yhdessä asiassa kovin myönteinen kuva tulevaisuuden työntekijöiden vastuusta. Kaikki eivät ole yhtä taitavia eivätkä yhtä vastuuntuntoisia - siksi tarvitaan johtajia. Johtaja ei ole kyttä, vaan hän antaa alaisille vastuun rajat. Sotilasterminologialla - hän määrää, mikä on vasen, mikä oikea raja ja mikä on tavoite. Johtaja siis antaa tehtävän, alainen saa päättää, miten siihen päästään.

Ilkka Halava esitti loistavan määritelmän tulevaisuuden tuotantolaitoksesta. Sielläon vain mies ja koira. Miehen tehtävä on syöttää koiraa ja koiran vahtia, ettei mies koske laitteisiin!

Loistava paneeli.