Kasvatuksesta viisaasti

Tänään Areena-keskustelut Porissa alkoivat todella korkeatasoisesti, kun kolme kasvattajaa ja filosofia, professori Marja-Leena Laakso, FT Tomi Kiilakoski ja filosofi Tuukka Tomperi keskustelivat kasvatuksen vaikeuksista otsikolla 'kui lastas pitäs kasvattaa?' Keskustelu alkoi Immanuel Kantin opeista, joissa keskeinen on kategorinen imperatiivi, siis ketään ihmistä ei pidä kohdella objektina, vaan itsenäisenä olentona. Keskustelu eteni vauhdikkaasti ja hyvin syvällisesti käsiteltiin kasvatustehtävän jaosta vanhempien ja yhteiskunnan, siis koulun, välillä. Todettiin, että vanhemmat ovat menettäneet kasvatuksen 'työkaluja' yhteiskunnalle - asia ei tietenkään ole mustavalkoinen eikä yksinkertainen. Kun käsiteltiin koulujen työrauhakysymyksiä, niin keskustelijoiden lääkkeenä oli ennaltaehkäisy - silloin kun 'tilanne on päällä', sanat eivät enää riitä. Työyhteisöllisyys on avainsana, yhteiset pelisäännöt on luotava aivan alussa. Samoin pelisäännöt on luotava monissa yksityiskohdissa, kuten kännyköiden, tietokonepelien ja muiden nykytekniikan mahdollistamien asioiden suhteen. Asiat eivät kovin suuresti ole muuttuneet 1800-luvun puolivälistä, mistä Juhani Tähtinen on tehnyt väitöskirjan. Tärkeintä lapsen kasvatuksessa on huolenpito, jonka laiminlyönnin seurauksena entisaikoina lapsikuolleisuus oli suuri.. Turvallisuuttakaan ei pidä liioitella, mitä nykyään tehdään. Varsinkin kehittyvä poika haluaa leikkiä joskus vaarallisiakin leikkejä - tässä varmaan kultainen keskitie on hyvä. Keskustelijat totesivatr, että kasvatus ei ole eikä saa olla yksisuuntaista - monesti lapset kasvattavat vanhempia. Sukupolvien aikana kehittyneen moraalin merkitystä korostettiin - mikä on oikein ja mikä väärin.
Kokonaisuutena kiitettävän arvosanan ansaitseva keskustelu.