Opettajien auktoriteetti koetuksella

Porin kauppatorilla keskusteltiin koulunkäynnistä, aiheesta jossa jokainen suomalainen on ainakin jonkinlainen asiantuntija, olemmehan kaikki käyneet koulua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja Porin kasvatus ja opetusviraston järjestämän keskustelun Koulutuksen vastuu lapsista ja nuorista – missä menee raja? tärkeäksi teemaksi nousi koulukuri tai koulurauha, kuten keskustelijat halusivat asian ilmaista.

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä kertoi, että Suomi on Euroopan rauhattomin koulumaa ja kouluviihtyisyydessä on parantamisen varaa. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan oppilailta kysyttäessä mitä he toivovat koululta, vastauksissa ensimmäinen on työrauha ja se, että opettaja olisi luokassa auktoriteetti. Opetusministeri Krista Kiurun korosti sitä, että koulun pitää olla turvallinen työskentelypaikka sekä opettajille että oppilaille.

Keskustelussa nousi esiin tärkeä asia, opettajien oikeus työrauhaan. Vähemmälle huomioille jäi oppilaan oikeudet. Vaikka Suomessa työskentelee pitkälle koulutettuja, ammattitaitoisia opettajia niin siitä huolimatta myös opettaja voi tehdä virheitä. Näistä saa kuulla lähes jokaisen koulumuistoissa. On tärkeää, että myös lapsen näkökulmaa ristiriitatilanteissa kuunnellaan ja hänen oikeutustaan reiluun toimintaan kunnioitetaan. Tämä ei vähennä opettajan auktoriteettia vaan päinvastoin nostaa oppilaiden kunnioitusta opettajaa kohtaan. Krista Kiuru ehdotti yhteisöllisyyden lisäämistä kouluissa. Koulu on pieni yhteiskunta ja jokaisessa yhteisössä tulee kuunnella sen jäseniä.

Yhä useampi nuori opettaja jättää opettajan työt ja vaihtaa alaa. Onko uusille opettajille riittävästi tukea ja perehdyttämistä työyhteisöissä? Keskustelussa verrattiin uuden opettajan työssä aloittamista siihen, että tönäistään laiturilta alas ja katsotaan osaako uida. Meri-Porin lukion ilmaisutaidon oppilaat näyttelivät uuden opettajan aloitusta koulussa. Vakavaa asiaa käsiteltiin huumorin keinoin, kun oppilaat lyttäsivät uuden opettajan täysin ja opettajan ainoaksi keinoksi jäi vain Wilma-merkinnän laittaminen. Näytelmällä lienee todellisuuspohjaa.

Keskustelun lopuksi panelistit saivat kertoa mitä terveisiä he lähettäisivät 15-vuotiaalle oppilaalle. Nuoret saivat rohkaisevia neuvoja: ole sitkeä, elämä kantaa; tsemppaaminen kannattaa ja keskustelun päätti tutkimusprofessori Tommi Hoikkalan neuvo, älä pelkää mokata.

Kuvaaja Arja Laulainen