Neljä erää turpeesta

Vapon Honkajoella järjestämä Neljä erää turpeesta keskustelutilaisuus nostatti tunteita pintaan. Vapon toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny puolusti yleisön kannustamana turvetuotantoa ympäristöminsteriön kansliapäällikön Hannele Pokan esittäessä kriittisempiä kannanottoja. Yleisön joukosta Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksen Arja Pihlaja piti kriittisen puheenvuoron turvetuotannosta. Pihlajan mukaan kuormitus- ja vesistöseuranta on puutteellista ja epäonnistunutta. Turvesuon koko elinkaaren aikaisesta kuormituksesta ei ole tietoa.

Pihlaja ei ole ajatuksineen yksin, vaikka Honkajoen keskustelussa yleisö ei hänen puheilleen lämmennytkään. Turvetuotannon likaamista vesistöistä ja rannoista on ryhdytty valittamaan yhä enemmän. Turpeen käyttö tulevaisuudessa näyttäisi ennusteiden mukaan vähenevän ja tarkoituksena on korvata se uusiutuvalla energialla lähinnä puuhakkeella.

Hannele Pokka muistuttikin, että mitä suuremmasta ja merkittävämmästä yrityksestä on kysymys, niin sitä tärkeämpää on pitää ympäristöarvot esillä. Kun ympäristöasiat on kunnossa, niin yrityksellä on mahdollisuudet menestyä.

Kuvan on ottanut Kirsi Vesterbacka. Siinä verrataan Arja Pihlajan tuomia vesinäytteitä.