Naisrauha on jokaisen naisen oikeus

Naisrauha tarkoittaa lakia tai määräystä olla vahingoittamatta tai häiritsemättä erityisesti naisia. Naisrauhasta keskusteltiin Bepopin kauppakeskuksessa Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan, Tanen, järjestämässä tilaisuudessa. Avauspuheenvuoron piti muiden ansioidensa lisäksi tyttöjen ja naisten oikeuksien ajajana tunnettu presidentti Tarja Halonen.
Seksuaalinen häirintä on noussut viime aikoina esiin julkisessa keskustelussa. Aihe on usein liitetty Suomeen tulleisiin maahanmuuttajiin. Tilaisuuden juontaja, Tanen pääsihteeri, Tanja Auvinen kertoi, että tutkimusten mukaan maahanmuuttajien aiheuttama seksuaalinen häirintä ei ole kantaväestön aiheuttamaa yleisempää. Panelistien tehtäväksi jäi kertoa, mistä väärä mielikuva on muodostunut.
Yhdeksi syyksi arveltiin pelkoa vierasta kohtaan. Myös seksuaalisesta häirinnästä tehtävät ilmoitukset ovat yleisempiä, jos tekijä on tuntematon. Jos tekijä on entuudestaan tuttu, niin rikosilmoitusta ei tehdä. Toinen seikka väärien mielikuvien luomisessa lienee puhtaasti poliittiset tavoitteet. On henkilöitä, joiden poliittisten tavoitteiden mukaista tällaiset käsitykset ovat.
Kansanedustaja Anna-Maja Henriksson varoitti luomasta yleistyksiä ryhmästä yhden henkilön käytöksen perusteella.
Yleisön joukosta kuultiin kokemus seksuaalisesta häirinnästä. Henkilö koki tulleensa loukatuksi, kun porilainen kansanedustaja kommentoi sosiaalisessa mediassa Pride-kulkuetta kutsumalla sitä pervojen K-18-vappuparaatiksi. Pride-kulkue on ihmisoikeustapahtuma, jonka tarkoitus on muistuttaa yhtäläisten oikeuksien kuuluvan kaikille seksuaalisesta ja sukupuolisesta suuntautumisesta huolimatta.