Lukio tarvitsee avoimet ovet

Mikään ei ole tylsempää kuin istua paikallaan hiljaa tunti tunnin jälkeen ja ainoastaan kuunnella. Tätä kuitenkin vaaditaan aivan liikaa suomalaisissa kouluissa. Kaupungintalon pihassa keskusteltiin lukion uudistamisesta avoimemmaksi ja vuorovaikutteisemmaksi. Koulun tulisi olla avoin niin ulkopuolisille vierailijoille kuin mahdollisuudelle viedä oppilaat koulun seinien ulkopuolelle. Lukion toiminta on parhaimillaan innostavaa ja intohimoista. Lukion tärkeäksi tehtäväksi panelistit näkivät oppimaan oppimisen.
Rovion Peter Vesterbackan mielestä lukioissa on pakko pystyä luopumaan jostain, jos halutaan uudistua. Innostus, palo ja intohimo johtavat mihin vaan, jos ne saadaan syttymään lukiossa. Panelistien keskuudessa ajatus liian suuren opetettavan aineiston karsimisesta sai kannatusta. Näin saataisiin enemmän mahdollisuuksia vuorovaikutukseen koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Myös opettajille tarjoutuisi mahdollisuus uuden oppimiseen.
Panelistien lisäksi paikalla oli lukiolaisten raati, jolla oli mahdollisuus keskeyttää keskustelu kysyäkseen ja kommentoidakseen. Oppilaiden mielestä nuorten mielipiteitä opetuksesta tulisi kuunnella ennakkoluulottomasti, koska sieltä tulee monia raikkaita ajatuksia.
Maailma muuttuu ja tämän vuoksi myös lukion on muututtava valmiin tiedon jakamisesta uusien oivallusten rohkaijaksi.