Korkeakoulut matkalla järkiavioliittoon

Korkeakouluyhteistyö oli keskusteluaiheena puuvillanpuistossa, jossa aihetta pohdittiin Korkeakouluyhteistyö: pakko- järki- vai rakkausavioliitto? teeman alla. Satakunnan ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Juha Kämärillä oli yhteistyöstä selkeä kanta. Hänen mukaansa taloudellinen tilanne on sellainen, ettei pidä kysyä tehdäänkö yhteistyötä vaan miten sitä tehdään. Yhteistyö on ainoa tapa selvitä eteenpäin. Kyse ei kuitenkaan ole vielä rakkausavioliitosta vaan pikemminkin seurusteluvaiheesta, joka tulee johtamaan järkiavioliittoon.

Keskustelussa viivyttiin pitkään tutkintonimikkeiden arvioinnissa ja pohdittiin voiko ammattikorkeakouluista tulevaisuudessa valmistua maistereita. Maisterin arvoon tarvittaisiin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kansanedustaja Raija Vahasalon mielestä ammattikorkeakoulun ja yliopiston tutkinnot tulisi selvästi erottaa toisistaan ja korostaa molempien erityisluonnetta. Hänen mukaansa maisteri-nimike tulisi jatkossakin olla vain yliopistosta valmistuneilla. Tampereen yliopiston rehtori Kaija Holli oli samaa mieltä. Aikani keskustelua kuunneltuani ilahduin suunnattomasti yleisön joukosta pyydetystä puheenvuorosta. Prizztechin Markku Paukkunen muistutti, että työnantaja on paras arvioimaan millaista ja mistä valmistunutta työntekijää tarvitsee. Nimike ei siinä paljoa merkitse vaan suoritetut opinnot ja työkokemus.

Joskus tuntuu, että nuorilla on epärealistisia käsityksiä siitä mitä suoritetut opinnot työelämässä merkitsevät. Vanha sanonta, ei oppi ojaan kaada, pitää toki edelleen paikkansa, mutta opinnoista hankitaan pohja ja työelämässä näytetään mitä on opittu. Tässä valossa ammattikorkeakoulujen työelämälähtöisyyden tärkeys korostuu entisestään.

Entä voiko tulevaisuudessa valmistua tohtoreita, joiden pohjakoulutus on ammattikorkeakoulussa? Tästäkin asiasta syntyi paljon keskustelua ja emme voi kuin jäädä jännityksellä odottamaan tulevaisuuden ratkaisuja. Ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on molemmilla omat vahvuutensa. Vertailun sijasta voidaan olla ylpeitä ja iloisia molemmista.