Kiertotalous on suuri mahdollisuus

Kierrätysyhteiskunnan ja kiertotalouden julkilausuma esiteltiin BePopin tiloissa hyvässä yhteisymmärryksessä. Julkilausuman aikaan saattamiseen on osallistunut yli kolmekymmentä yritystä, kansalaisjärjestöä ja julkisen vallan edustajaa. YTP ry:n toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki kertoi, että Suomi on merkittävästi jäljessä kierrättämisessä, kun sitä verrataan Länsi-Euroopan maihin. Tämän julkilausuman lähtökohtana oli etsiä yhteistä näkemystä siitä miten kierrätystä voi edistää Suomessa. Ympäristöministeri Ville Niinistö muistutti siitä, että maailman luonnonvarat ehtyvät ja siksi ne pitää ottaa järkevämmin käyttöön.
Julkilausuman johdannossa sanotaan, että kiertotalous on nähtävä suurena mahdollisuutena paitsi luoda kokonaan uutta liiketoimintaa myös keinona suomalaiselle teollisuudelle varmistaa raaka-aineiden saatavuus ja maltilliset valmistuskustannukset.
Tahtoa kierrättämiseen näyttää löytyvän yli puoluerajojen, mutta miksi tulokset sitten ovat vielä varsin vaatimattomia. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satosella on vastaus kysymykseen. Kierrättäminen on ympäristön kannalta kestävää, mutta taloudellisesti kannattamatonta. Juuri tässä lieneekin kierrätyksen suurin lähivuosien haaste. Miten sitten voitaisiin saada kierrätys kannattavaksi. Ville Niinistön mukaan myös asenteissa on ongelmia, esimerkiksi ajatus siitä, että jäte on ongelma, pitäisi saada muutettua ihmisten mielissä ajatukseksi, että minun jätteeni voi olla toisen raaka-aine.