Kangistuuko vihreä kasvu kaavoihin

Kangistuuko vihreä kasvu kaavoihin? oli keskusteluaiheena Honkajoen ja Satakunnan yrittäjien järjestämässä tilaisuudessa. Honkajoella ollaan tyytyväisiä eikä suotta. Yhdeksän uutta tuulimyllyä komistaa näkymää eikä pakallisilla asukkailla näytä olevan mitään sitä vastaan. Ja miksi olisikaan, tuulivoimapuisto tuo pienelle kunnalle kaivattuja euroja. Kukaan ei puhu melusta tai siitä, että tuulimyllyt eivät miellyttäisi silmää. Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen toteaakin tuulivoiman olevan asennekysymys. Kuka valittaisi ydinvoimasta puhuttaessa, että voimala näyttää rumalta, se pitää meteliä ja linnut törmäävät seiniin, kysyy Pietikäinen.

Miksi tuulivoimahankkeet sitten tuntuvat edistyvän kovin hitaasti? Ministeri Kiurun mukaan on olemassa ns. valekaavoja, joita tehdään tuulipuistoja varten paikkoihin, joissa tuulee riittävästi. Kun yrittäjä kiinnostuu tuulipuiston rakentamisesta, huomataan, että tuulipuistoa ei voidakaan rakentaa. Syynä voi olla esimerkiksi suuren tien läheisyys.

Panelistit tuntuivat olevan yhtä mieltä siitä, että vihreä kasvu tarkoittaa sitä, että vähemmällä saadaan enemmän. Pietikäinen kuvasi ilmiötä raamatusta tutulla viisi leipää ja kaksi kalaa vertauksella. Paikallinen yrittäjä Timo Rapila toi esiin näkemyksen siitä miten vihreä kasvu on edellytyksenä menestykselle. Hänen oma yritystoimintansa on tästä esimerkkinä.

Hyvässä yhteisymmärryksessä käytyyn keskusteluun saatiin edes pientä erimielisyyttä, kun keskusteltiin kansalaisten oikeuksista valittaa kaavasta. Valitukset saattavat helposti pitkittää kaavan hyväksymistä jopa muutamalla vuodella. Kansanedustaja Mauri Pekkarinen olisi valmis rajoittamaan valitusmahdollisuutta ja sai ajatukselleen hyväksyntää yleisöstä. Krista Kiuru muistutti, että kansalaisten valitusmahdollisuuksia on jo nyt rajoitettu. Tärkeää olisikin saada kaavat sellaiseen muotoon jo alun perin esimerkiksi ympäristöasioiden osalta, ettei nykyinen määrä valituksia olisi enää tarpeen.