Sipilä ei tekisi toisin

Pääministerin kesätentti.

Pääministeri Juha Sipilä on omasta mielestään tyytyväinen hallituskauteensa. Erityisesti kilpailukykysopimusta hän piti niin vaikeana, että näki nykyisen ratkaisun ainoana kuviteltavissa olevana. ”Väärin sammutettu”, toteaisi palomestari saapuessaan, mutta mikä tämä toinen ratkaisu olisi ollut? Ainoa mihin Sipilä, toimittajan asiasta udeltua, haluaisi muutosta, olisi Soten valmistelu. Se olisi kuulemma paremmin tehtynä ehkäissyt monia myöhempiä valituksia.

Keskeisiä pääministerin tentissä esille nousseita asioita olivat luonnollisesti Iso-Britannian ero Euroopan unionista, nk. Brexit, ja Suomen asema EU:ssa. Pääministeri toisti kantansa siitä, että Suomen paikka on unionissa, eikä eroa ole syytä vakavasti pohtia. Eduiksi EU:ssa pysymisestä hän mainitsi muun muassa paremman turvallisuuspoliittisen asemamme muiden EU-maiden rinnalla sekä kaupan, joka hyötyy unionin alueella vallitsevista yhtenäisistä vaatimuksista tuotteille.

Huolimatta viimeaikaisista raporteista, ei pääministerin mukaan maahamme kohdistu todellista sotilaallista uhkaa, mikä onkin totta. Sen sijaan turvallisuustilanne on selvästi kiristynyt viime vuosista. Keskusta ei kannata Nato-jäsenyyttä, mutta pitää tätäkin mahdollisuutta avoinna, mikä on poliittisesti ymmärrettävä ratkaisu; valtaosa suomalaisistahan ei tällä hetkellä halua Natoon. Hiljattain Ruotsin sukellusvenejahdin yhteydessä esille tullut laki sotilaallisesta avunannosta on edelleen säätämättä; sen pitäisi tulla lähitulevaisuudessa eduskunnan käsittelyyn.